Pagrindai

Šiame skyriuje vartotojas gali rasti pagrindinę informaciją, kaip naudotis TrustTrack, pavyzdžiui:

  • Kaip prisijungti prie sistemos;
  • Kaip atsijungti nuo sistemos;
  • Kur rasti šį vadovą TrustTrack sistemoje;
  • Programėlės, veikiančios su TrustTrack sistema;
  • Pagrindinė informacija apie mobiliąją TrustTrack versiją;
  • Funkcijų apribojimai, priklausomai nuo pasirinkto mokėjimo plano.

Visa informacija yra pažingsniui aprašyta atskiruose vadovo skyriuose.