Objekt API

Účelom tejto funkcie je poskytnúť základnú informáciu o jednom alebo všetkých objektoch klienta. Objekt API môže byť požadovaný buď pre jeden konkrétny objekt alebo, ak nie je žiadny objekt špecifikovaný, API vráti všetky existujúce objekty klienta.

Príklad požiadavke API pre konkrétny objekt:

GET /objects/{object_id}?version=1&api_key=<…>
HOST: api.fm-track.com
Content-Type:application/json;charset=UTF-8

Aby toto API fungovalo, sú povinné dva parametre (mimo API_key):

ParameterTypeDescription
objectIdStringObject identifier (This ID can be acquired by sending and API request for clients all available objects)
versionStringVersion of the API, currently only version=1 is available
api_keyStringUser identification key
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
{
"id" : "abc123",
"name" : "AAA 000",
"imei" : 123456789123,
"vehicle_params" : {
"vin" : null,
"make" : null,
"model" : null
}
}

Príklad požiadavke API pre všetky objekty klienta:

GET /objects?version=1&api_key=<…>
HOST: api.fm-track.com
Content-Type:application/json;charset=UTF-8

 

Pre toto API je povinný jeden parameter (mimo API_key):

ParameterTypeDescription
versionStringVersion of the API, currently only version=1 is available
api_keyStringUser identification key

Odpoveď servera je identická odpovede pre jeden objekt, s tým, že sa jedná o všetky objekty.

Všetky zodpovední polia, ktoré môžu byť doručená s každým typom parametra sú popísané v nasledujúcej tabuľke:

NameTypeDescription
nameStringVisible vehicle name
imeiStringVehicle hardware IMEI code
makeStringVehicle brand
modelStringVehicle brand model
object_idStringObject identifier (external)
vinStringVIN of object

Koncové body API, parametre požiadaviek a odpovede sú k nahliadnutiu v “Swagger” prostredníctvom tohto odkazu: https://api.fm-track.com