Menu komunikace

Panel komunikace umožňuje uživateli komunikovat s řidiči s instalovanou univerzální aplikci. Do komunikačního panelu se přistupuje kliknutím na příslušnou ikonu navigačního panelu.

Uživatel může komunikovat pouze s řidiči s existujícím účtem a pouze ze své flotily (Uživatel nemůže komunikovat s řidiči jiných uživatelů). Na tomto panelu lze:

  • Poslat zprávu všem nebo několika řidičům najednou;
  • Komunikovat s jednotlivými řidiči.

Pro odeslání zprávy více řidičům se musí kliknout na pole “+ Nová zpráva” nahoře na panelu.

Otevře se nové okno. Zde uživatel vybere kterým řidičům má být zpráva odeslána kliknutím na vyhledávací pole. Kliknutím na vyhledávací pole se řidiči vyhledají podle jména nebo vyberou z rozbalovacího seznamu. Rozhodne-li se uživatel odeslat zprávu všem řidičům, stačí kliknout na “+ Přidat všechny” napravo od vyhledávacího pole.  Pod výběrem řidičů je pole pro zprávu, kde uživatel může vložit požadovanou zprávu. Maximální počet znaku v jedné zprávě je 500. Lze připojit také obrázek, ale k jedné zprávě jen jeden a s mafimální velikosti 10 MB. Po ukončení zprávy se musí kliknout na odeslání. Jestliže se uživatel rozhodl zprávu zrušit musí kliknout na zrušení nebo kliknout kdekoliv mimo okno “Nová zpráva”.

Po odeslání zprávy bude uživatel přesměrován na předchozí panel. Pod polem “+ Nová zpráva” je seznam řidičů. Pro snadné a rychlé vyhledání řidičů je k dispozici vyhledávací lišta. S každým zadaným písmenem se seznam aktualizuje. Zrušení vyhledávacího filtru se provede kliknutím na křížek “x” vpravo od vyhledávacího pole. Kliknutím na řidiče v seznamu se otevře konverzační panel.

Konverzační panel je podobný jako mnohé jiné aplikace pro přenos zpráv. Pole pro zápis zpráv je ve spodní části, nalevo od něj je ikona “Připojit soubor”, kde lze přidat obrázek.

Poznámka
Lze posílat pouze obrázky s příponou “jpg” a “png”, pokus o odeslání jiného typu souboru způsobí otevření okna, jak je uvedeno níže.

Zprávy od řidiče se zobrazují z levé strany, zatímco zprávy od uživatele se zobrazuji napravo. Bubliny s iniciálami se odvozují od jména řidiče a přihlašovacího jména uživatele.