Menu komunikacji

Panel komunikacji pozwala użytkownikowi porozumiewać się z kierowcami za pomocą zainstalowanej aplikacji. Aby uzyskać dostęp do panelu komunikacji, należy kliknąć na odpowiednią ikonę w panelu nawigacji.

Po kliknięciu na ikonę otworzy się panel komunikacji. Użytkownik może komunikować się tylko z kierowcami posiadającymi konto i tylko w obrębie swojej floty (Użytkownik nie może komunikować się z kierowcami innych użytkowników). Ten panel pozwala użytkownikowi wykonać dwie czynności:

  • Wysłać wiadomość do wszystkich lub kilku kierowców na raz;
  • Komunikować się z poszczególnymi kierowcami.

Aby wysłać wiadomość do wielu kierowców, należy kliknąć pole „+ Nowa wiadomość” w górnej części panelu.

Po kliknięciu na pole otworzy się okno nowej wiadomości. Tutaj, klikając na pole wyszukiwania, użytkownik może wybrać kierowców, do których chce wysłać wiadomość. Kliknięcie na pole wyszukiwania pozwala wyszukiwać kierowców po nazwisku lub po prostu wybrać ich z rozwijanej listy. W przypadku wiadomości wysyłanej do wszystkich kierowców, użytkownik musi jedynie kliknąć przycisk „+ Dodaj wszystkich” z prawej strony pola wyszukiwania. Poniżej pola wyboru kierowców znajduje się pole wiadomości, gdzie użytkownik może wpisać swoją wiadomość. Jedna wiadomość może zawierać maksymalnie 500 znaków. Do każdej wiadomości można dodać jeden obraz o maksymalnej wielkości 10Mb. Gdy wiadomość jest gotowa, należy kliknąć przycisk „Wyślij”, aby ją wysłać. Jeśli użytkownik chce anulować wiadomość, powinien kliknąć przycisk „Zamknij” lub kliknąć gdziekolwiek poza oknem „Nowa wiadomość”.

Po wysłaniu wiadomości użytkownik zostanie przeniesiony do poprzedniego panelu. Pod polem „+ Nowa wiadomość” znajduje się lista kierowców. Jest tam również pasek wyszukiwania ułatwiający szybkie odnalezienie kierowców. Pasek wyszukiwania odświeża listę kierowców po każdym wprowadzonym znaku. Aby anulować filtr wyszukiwania, wystarczy kliknąć na mały symbol ”x” po prawej stronie pola wyszukiwania. Po kliknięciu na kierowcę na liście pojawi się panel rozmowy z tym kierowcą.

Panel rozmowy jest raczej intuicyjny i bardzo podobny do wielu popularnych aplikacji do przesyłania wiadomości. Pole wprowadzania tekstu znajduje się u dołu, a po jego lewej stronie widać ikonę „Dodaj plik”, za pomocą której użytkownik może wysłać kierowcy obraz.

Uwaga
Przesyłać można tylko obrazy w formacie .jpg oraz .png. Jeśli użytkownik spróbuje dodać plik innego typu, pojawi się okno pokazane poniżej.

Wiadomości od kierowcy są wyświetlane po lewej stronie, zaś wiadomości od użytkownika po prawej. Inicjały w okrągłych polach pochodzą od nazwy kierowcy oraz loginu użytkownika.