Menu komunikácia

Panel komunikácia umožňuje užívateľovi komunikovať s vodičmi s inštalovanou univerzálnou aplikáciou. Do komunikačného panelu sa pristupuje kliknutím na príslušnú ikonu navigačného panela.

Užívateľ môže komunikovať len s vodičmi s existujúcim účtom a iba zo svojej flotily (Používateľ nemôže komunikovať s vodičmi iných užívateľov). Na tomto paneli možno:

  • Poslať správu všetkým alebo niekoľkých vodičom naraz;
  • Komunikovať s jednotlivými vodičmi.

Pre odoslanie správy viac vodičom sa musí kliknúť na pole “+ Nová správa” hore na paneli.

Otvorí sa nové okno. Tu používateľ vyberie ktorým vodičom má byť správa odoslaná kliknutím na vyhľadávacie pole. Kliknutím na vyhľadávacie pole sa vodiči vyhľadajú podľa mena alebo vyberú z rozbaľovacieho zoznamu. Ak sa rozhodne užívateľ odoslať správu všetkým vodičom, stačí kliknúť na “+ Pridať všetky” napravo od vyhľadávacieho poľa. Pod výberom vodičov je pole pre správu, kde užívateľ môže vložiť požadovanú správu. Maximálny počet znaku v jednej správe je 500. Možno pripojiť aj obrázok, ale k jednej správe len jeden a s maximálnou veľkosťou 10 MB. Po ukončení správy sa musí kliknúť na odoslanie. Ak sa používateľ rozhodol správu zrušiť musí kliknúť na zrušenie alebo kliknúť kdekoľvek mimo okno “Nová správa”.

Po odoslaní správy bude užívateľ presmerovaný na predchádzajúcu panel. Pod poľom “+ Nová správa” je zoznam vodičov. Pre ľahké a rýchle vyhľadanie vodičov je k dispozícii vyhľadávacie lišta. S každým zadaným písmenom sa zoznam aktualizuje. Zrušenie vyhľadávacieho filtra sa vykoná kliknutím na krížik “x” vpravo od vyhľadávacieho poľa. Kliknutím na vodičov v zozname sa otvorí konverzačné panel.

Konverzačné panel je podobný ako mnohé iné aplikácie pre prenos správ. Pole pre zápis správ je v spodnej časti, naľavo od neho je ikona “Pripojiť súbor”, kde možno pridať obrázok.


Poznámka
Možné posielať iba obrázky s príponou “jpg” a “png”, pokus o odoslaní iného typu súboru spôsobí otvorenie okna, ako je uvedené nižšie.

Správy od vodiča sa zobrazujú z ľavej strany, zatiaľ čo správy od užívateľa sa zobrazujem napravo. Bubliny s iniciálami sa odvodzujú od mena vodiča a prihlasovacieho mena používateľa.