Správa vodičov

Pre priradenie vozidla alebo editáciu / vymazanie informácií o vodičovi sa klikne na vodiča, ktorá má byť v zozname modifikovaný. Otvorí sa ďalší panel s informáciami o vodičovi. Informácie o vodičovi možno upraviť kliknutím na tlačidlo “Editovať” v spodnej časti obrazovky. Stlačením tohto tlačidla sa otvorí rovnaké okno ako je “Doplňte nového vodiča” s už vyplnenými informáciami o vodičovi. Po modifikácii údajov sa musí kliknúť na tlačidlo “Uložiť”. Ak sa užívateľ rozhodne vodiča zo zoznamu vymazať, musí kliknúť na tlačidlo “Vymazať”. Otvorí sa potvrdzovacie okno (pre prípad, že tlačidlo bolo stlačené nechtiac), kde užívateľ potvrdí zámer vodiča vymazať. Ak používateľ stláča tlačidlo “Vymazať” náhodou, potom stačí kliknúť na tlačidlo “Zrušiť” v potvrdzovacom menu.

Pre priradenie vozidla je nutné kliknúť na pole “Priradiť vozidlo +”.

Kliknutím na “Priradiť vozidlo +” sa otvorí nové okno s vyhľadávací lištou. Tu sa volí z ponúkaných vozidiel.


Poznámka
Vozidlá aktuálne vo skúšobnom období nemožno priradiť vodiči.

Voľbu potvrdíte kliknutím na tlačidlo Priradiť.

Priradenie sa zruší kliknutím na ikonu koša.

Automatická identifikácia vodiča môže byť vykonaná tromi spôsobmi:

  • Identifikačným čipom (Dallas alebo RFID);
  • Pomocou mobilné aplikácie;
  • Z tachografu.

V prípade tachografu nemožno identifikáciu zrušiť dokiaľ nie je vybratá karta vodiča. Viď obrázok nižšie.

V prípade mobilnej aplikácie je priradenie platné ak je vodič prihlásený v aplikácii Ontrack Connect App. V tomto prípade nemožno vodiča zmeniť manuálne.

Poznámka
Vo vozidle môže byť priradený iba jeden vodič. Prihlásením nového vodiča sa automaticky ruší predchádzajúce vodič.

Poznámka
V prípade tachografu môžu byť priradení dvaja vodiči. Vodiči sú zobrazení v zostave.

Aby sa vodič mohol priradiť z aplikácie musí zadať prihlasovacie údaje k svojmu účtu.

Otvorí sa dialóg pre zadanie prihlasovacích údajov:

  • Meno
  • Heslo

Účet je možné editovať pomocou ikony ceruzky alebo zmazať pomocou koša.

Po priradení prihlasovacích údajov je možné overiť správne nastavenie v ľavom dolnom rohu.