Vairuotojų valdymas

Norėdamas priskirti transporto priemonę arba redaguoti / ištrinti vairuotojo informaciją, vartotojas turi sąraše paspausti ant vairuotojo, kurį nori redaguoti. Tuomet atsidarys kitas skydelis su vairuotojo informacija. Informaciją apie vairuotojus galima keisti paspaudus ekrano apačioje esantį mygtuką „Taisyti“. Paspaudus šį mygtuką, atsidarys naujas langas, panašus į tą, kai pridedamas naujas vairuotojas, tik laukeliuose jau bus įvesta vairuotojo informacija. Atlikus pakeitimus, būtina paspausti mygtuką „Išsaugoti“. Jei vartotojas nusprendžia iš sąrašo ištrinti vairuotoją, jis turi tiesiog paspausti mygtuką „Ištrinti“. Tuomet pasirodys patvirtinimo langas (tuo atveju, jei mygtukas paspaustas netyčia), o vartotojas turės patvirtinti, kad tikrai nori ištrinti vairuotoją. Jei vairuotojas šį mygtuką paspaudė netyčia, jis turi patvirtinimo lange paspausti mygtuką „Atšaukti“.

Norėdamas priskirti transporto priemonę, vartotojas turi spustelėti laukelį „Priskirti transporto priemonę“.

Spustelėjus laukelį „Priskirti transporto priemonę“, atidaromas naujas langas su paieškos juosta. Paspaudus ant paieškos juostos, pasirodys išskleidžiamasis sąrašas su siūlomomis transporto priemonėmis. Norėdami filtruoti pasiūlymus, tiesiog įveskite pageidaujamos transporto priemonės pavadinimą ir sąrašas bus automatiškai atnaujinamas kaskart įvedus raidę.

Pastaba
Transporto priemonės, kurioms galioja bandomasis laikotarpis, negali būti priskirtos vairuotojui.

Pasirinkęs transporto priemonę, vartotojas turi paspausti „Priskirti“, kad priskirtų transporto priemonę vartotojui; vartotojui persigalvojus, įvestą transporto priemonę galima pakeisti vėliau. Jei vartotojas nusprendžia nepriskirti jokios transporto priemonės, jis turi paspausti mygtuką „Uždaryti“, arba kur nors už šio lango ribų.

Norėdamas pašalinti priskirtą transporto priemonę, vartotojas turi spustelėti ant šiukšlių dėžės piktogramos, esančios į dešinę nuo transporto priemonės laukelio. Pašalinant transporto priemonę nėra patvirtinimo lango, todėl ji pašalinama po vieno spustelėjimo.

Priskyrus transporto priemonę, vairuotojų meniu esantis transporto priemonės laukelis bus atnaujintas.

Kai transporto priemonės priskiriamos automatiškai, yra trys priskyrimo rūšys:

  • Priskirta naudojant „iButton“ arba RFID.
  • Priskirta belaidžiu būdu.
  • Priskirta tachografu.

Bet kokiu atveju, jei transporto priemonė priskirta automatiškai, jos negalima atskirti nuo TPVS. Priskyrimo pašalinti negalima, kol vairuotojas neišima savo kortelės iš tachografo arba kol sistema vairuotojui nepriskiria kitos transporto priemonės. Tai gali įvykti tuomet, kai laikinai negaunama duomenų iš vienos transporto priemonės, tačiau gaunama iš kitos, į kurią persėdo vairuotojas. Priskyrimo tachografu pavyzdys pateiktas žemiau.

Belaidžio priskyrimo atveju priskyrimas galioja, kol vairuotojas prisijungęs OnTrack mobiliąja programa. Kol vairuotojui belaidžiu būdu priskirta transporto priemonė, rankiniu būdu atskyrimo pašalinti negalima. Jei vairuotojas prisijungia prie kitos transporto priemonės, kol galioja ankstesnis priskyrimas, galios tik naujasis priskyrimas.

Pastaba
Vieną transporto priemonę galima priskirti tik vienam vairuotojui. Jei transporto priemonė anksčiau buvo priskirta vienam vairuotojui, bet dabar priskiriama naujam, ji bus atskirta nuo praeito vairuotojo.

Pastaba
Tachografu transporto priemonę galima priskirti dviem vairuotojams. Tai galioja tik priskiriant tachografu, kitu būdu tai negalima. Priskyrimai pašalinami, jei vairuotojas išima kortelę iš tachografo arba jei vairuotojo kortelė užregistruojama kitoje transporto priemonėje. Dvigubus priskyrimus galima matyti „Suvestinės apžvalga“.

Jei transporto priemonė priskirta vairuotojui anksčiau aprašytais metodais, vairuotojų skydelyje bus papildoma informacija, kaip iButton ar RFID ID, naudotas registracijai, arba vairuotojo vardas pagal vairuotojo kortelę.

Norint vairuotojui priskirti prisijungimo duomenis, vairuotojas turi paspausti vairuotojo vartotojo laukelį.

Tuomet pasirodys langas „Vairuotojo paskyra“, kuriame vairuotojas turės įvesti šiuos prisijungimo duomenis, kad būtų sukurta vairuotojo paskyra:

  • Vartotojo vardas.
  • Slaptažodis.

Įvedęs visą informaciją, vartotojas turi paspausti mygtuką „Išsaugoti“, kitu atveju duomenys nebus išsaugoti. Jei vartotojas nusprendžia nesukurti paskyros, tereikia tiesiog paspausti mygtuką „Uždaryti“. Sukūręs paskyrą, vartotojas gali redaguoti prisijungimo duomenis paspaudęs pieštuko piktogramą. Bus atidarytas identiškas langas „Vairuotojo prisijungimo duomenys“, kur vartotojas galės pakeisti prisijungimo duomenis. Norėdamas ištrinti vairuotojo paskyrą, vartotojas turi paspausti ant šiukšlių dėžės piktogramos.

Priskyręs prisijungimo duomenis, vartotojas gali užvesti pelę virš vairuotojo prisijungimo vardo programoje. Bus paryškintas kliento ID numeris bei prisijungimo vardas.