Administrátorský panel

Administratorský panel je k dispozici pouze pro uživatele s administrátorskými právy. Prostřednictvím tohoto panelu lze vidět všechny uživatele aktuálního účtu. Hlavní seznam obsahuje pouze základní informace:

  • Název uživatele;
  • Počet viditelných objektů daného uživatele.

Kliknutím na uživatele v seznamu se zobrazí další informace:

  • Jméno uživatele;
  • Typ uživatele – administráator nebo uživatel;
  • Datum a čas kdy byl uživatel vytvořen;
  • E-mail uživatele, jestliže je zaveden;
  • Číslo telefonu, je-li zapsáno;
  • Skupiny vozidel přiřazené uživateli.

Poznámka
Jestliže není uživateli přiřazena žádná skupina, vidí všechna vozidla.

Uživatel s administratorskými právy může existujícímu uživateli přiřadit nebo odebrat skupinu vozidel. Provede se to kliknutím na symbol “+” na řádku skupiny.

Otevře se nové okno se seznamem všech skupin vozidel vytvořených pro tento účet. Pro rychlé vyhledávání skupin je k dispozici vyhledávácí lišta, která filtruje podle každého zadaného písmene.

Jestliže již skupina byla uživateli přiřazena, bude označena modrým zatržítkem. Pro přiřazení další skupiny stačí přidat zatržítko u příslušné skupiny. Odebrání slupiny se provede odebráním zatržítka. Pro uložení změn je nutno stisknout tlačítko “Uložit”.

Jestliže se změny nemají uložit, musí se kliknout na tlačítko “Zrušit” nebo kdekoliv mimo okno.

Jak vytvořit skupiny vozidel je popsáno v menu “Přehled”.

Poznámka
Uživatelé se momentálně administrují poskytovatelem služby. Pro vytvoření či modifikaci uživatele se obraťte na svého poskytovatele služby.