Přehled za vozidlo

Tento přehledový panel se otvírá z panelu stavu objektů a poskytuje dodatečné informace:

 • Adresu aktuální pozice vozidla;
 • Plán; (Funkce je ještě ve vývoji. Objekty budou mít některé funkce limitované v závislosti na objednaném plánu vozidla);
 • První řidič a stav – zobrazuje řidiče přiřazeného k vozidlu spolu s informaci tachografu (jako Odpočinek, Dostupnost, Jízda, Řízení, Chyba, Nedostupný). Stavy jsou zobrazeny pouze pro vozidla s fungujícím tachografem.
 • Druhý řidič a stav – objevuje se v případě, kdy jsou přihlášeni dva řidiči. Aktuální informace tachografu se zobrazuje také pro druhého řidiče (Odpočinek, Dostupnost, Jízda, Řízení, Chyba, Nedostupný);
 • Možnost zablokování vozidla (je-li v jednotce konfigurována);
 • Aktuální stav – stavy mohou být: v pohybu, na volnoběhu, zapalování vypnuto, bez signálu nebo zapalování blokováno;
 • Trvání aktuálního stavu;
 • Poslední synchronizace signálu (s informační ikonou zobrazující přesné datum a čas poslední synchronizace);
 • Souřadnice poslední synchronizace;
 • Zdroj signálu – Honeywell – bude zobrazen pouze když byla přijata poslední souřadnice ze služby Honeywell;
 • Účel jízdy;
 • Připomínka zkušebního období – zobrazuje se pouze pro objekty, jež jsou dočasně přesunuty ze staršího systému sledování nebo se jedná o zkušební provoz nových objektů.

Z tohoto panelu lze otevřít další panely:

 1. Přehled za vozidlo (otvírá se automaticky);
 2. Historie;
 3. Události;
 4. Palivo;
 5. Upozorňování.

Aktuálně otevřený panel je zvýrazněn světlejším odstínem modré (č. 1 na obrázku dole).