Prehľad za vozidlo

Tento prehľadový panel sa otvára z panela stavu objektov a poskytuje dodatočné informácie:

 • Adresu aktuálnej pozície vozidla;
 • plán; (Funkcia je ešte vo vývoji. Objekty budú mať niektoré funkcie limitovanej v závislosti na objednanom pláne vozidlá);
 • Prvý vodič a stav – zobrazuje vodiča priradeného k vozidlu spolu s informáciu tachografu (ako Odpočinok, Dostupnosť, Jazda, Riadenie, Chyba, Nedostupný). Stavy sú zobrazené iba pre vozidlá s fungujúcim tachografom.
 • Druhý vodič a stav – objavuje sa v prípade, keď sú prihlásení dvaja vodiči. Aktuálne informácie tachografu sa zobrazuje aj pre druhého vodiča (Odpočinok, Dostupnosť, Jazda, Riadenie, Chyba, Nedostupný);
 • Možnosť zablokovania vozidla (ak je v jednotke konfigurované);
 • Aktuálny stav – stavy môžu byť: v pohybe, na voľnobehu, zapaľovanie vypnuté, bez signálu alebo zapaľovanie blokované;
 • Trvanie aktuálneho stavu;
 • Posledný synchronizácia signálu (s informačnou ikonou zobrazujúci presný dátum a čas poslednej synchronizácie);
 • Súradnice poslednej synchronizácie;
 • Zdroj signálu – Honeywell – bude zobrazený len keď bola prijatá posledná súradnice zo služby Honeywell;
 • Účel jazdy;
 • Pripomienka skúšobného obdobia – zobrazuje sa len pre objekty, ktoré sú dočasne presunuté zo staršieho systému sledovania alebo sa jedná o skúšobnú prevádzku nových objektov.

Z tohto panelu je možné otvoriť ďalšie panely:

 1. Prehľad za vozidlo (otvára sa automaticky);
 2. História;
 3. Udalosti;
 4. Palivo;
 5. Upozorňovania.

Aktuálne otvorený panel je zvýraznený svetlejším odtieňom modrej (č. 1 na obrázku dole).