Mobilní aplikace

Aplikaci TrustTrack je možno stáhnout jak z App store tak z Google play. Po nahrání a instalaci může uživatel spustit aplikaci kliknutím na logo.

Při prvním spuštění bude uživatel vyzván k zadání url serveru systému sledování. Tato procedura se provede pouze jednou, adresa bude uložena s údaji aplikace. Jestliže se vloží nesprávná adresa, nebude uložena.

Zadejte adresu:  nove.autanawebu.cz  Není nutno vkládat žádné “Http” nebo “www”. Jestliže nemáte správnou adresu serveru poskytovatele služby, obraťte se na svého poskytovatele služby pro podporu.

Poznámka
Poskytovatelé, kteří teprve nedávno začali pracovat s aplikací musí vzít v úvahu, že jejich adresu serveru přidáme do aplikace po její aktualizaci.

Po specifikaci adresy serveru se zobrazí přihlašovací obrazovka, jež je identická (ale menší) s přihlašovací obrazovkou popsanou v “Login page“.

Potom je aplikace identická systému sledování vozidel, vyjma omezení a několika vyjímek popsaných níže:

  • Levý navigační panel je skrytý a může být přístupný kliknutím na tlačítko menu.

  • Panely a mapa se již nevejdou na obrazovku, proto je implementováno tlačítko skrýt, jež může být použito pro skrytí aktuálního panelu – tak zobrazit mapu bez zavření panelu. Uživatel potom může panel zviditelnit.

  • Nápověda a tlačítko odhlášení jsou umístěny v navigačním panelu.