Šalių ataskaita

Šalių ataskaita – šis ataskaitos tipas yra numatytasis. Šioje ataskaitoje dėmesys skiriamas veiklai konkrečiose šalyse. Vartotojas pirmiausia turi pasirinkti laikotarpį, kuriam bus sukurta ši ataskaita.

Ataskaitos potipis – pasirinkite ataskaitos potipį tarp Numatytoji šalies ataskaita ir Šalies ataskaita, skirta 4trans. Palikite numatytąją vertę jei nenaudojate 4trans.

Parengti pagal – šiuo nustatymu apibrėžiamas pagrindinis ataskaitos tikslas. Yra du galimi variantai:

 • Vairuotojai;
 • Objektai.

Šiuo atveju sukurtoje ataskaitoje bus rodoma informacija (parametrai: kelionės atstumas, darbo pradžios vieta ir kt.), skirta pasirinktam ataskaitos šaltiniui (vairuotojams arba objektams). Taigi jei pasirenkami objektai, tuomet bus rodoma informacija apie konkrečius pasirinktus objektus.

Objektai/Vairuotojai (priklauso nuo to, kuo paremta ataskaita)  vartotojas gali pasirinkti, kuriems objektams ar vairuotojams bus sukurta ataskaita.

Jei pasirenkami Objektai, sąraše taip pat bus grupės. Vartotojas gali pasirinkti visą grupę, pažymėdamas žymimąjį langelį šalia grupės arba paspausdamas pliuso mygtuką, kad išplėstų grupę ir pamatytų, kokie objektai yra grupėje. Norėdamas suskleisti grupę, vartotojas turi paspausti mygtuką su minusu. Iš grupės galima pasirinkti individualius objektus. Svarbu pažymėti, kad jei yra pasirenkamas objektas, esantis keliose grupėse, jis bus pažymėtas visose grupėse, kaip parodyta žemiau esančiame paveikslėlyje. Jei pasirenkama visa grupė, žymimasis langelis bus mėlynas, o varnelė balta. Jei pasirenkama tik dalis grupės, žymimajame langelyje bus mėlynas kvadratas (pateikta žemiau esančiame paveikslėlyje). Vartotojas taip pat gali pasinaudoti paieška, kad greičiau rastų objektus ir grupes.

Pasirinkus Vairuotojai, vairuotojai bus pateikti išskleidžiamajame sąraše. Norint pasirinkti vairuotoją, vartotojas turi pažymėti žymimąjį langelį esantį šalia vairuotojo. Spustelėjus žymimąjį langelį esantį šalia „Pasirinkti visus“ bus pažymėti/atžymėti visi vairuotojai. Paieškos laukelyje kaskart įvedus simbolį, sąrašas yra atnaujinamas automatiškai. Pasirinktų ir visų vairuotojų skaičius atvaizduojamas viršuje, dešiniajame sąrašo kampe.

Šalys – pasirinkite, kurias šalis įtraukti į ataskaitą. Numatytasis parametras nurodo visas (Pasirinkta 235 iš 235) šalis. Pasirinkimas yra identiškas vairuotojų pasirinkimui.

Laikotarpis – norėdamas pasirinkti laikotarpį, vartotojas turi paspausti „Pasirinkite laiko intervalą“, tuomet atidaromas kalendoriaus skydelis. Kalendorius identiškas visoje TPVS. Norėdamas pasirinkti pradžios / pabaigos datą, vartotojas turi pasirinkti vieną iš datų, o tuomet – kitą. Pasirinktos dienos bus pažymėtos mėlyna spalva. Dabartinė diena pažymėta mažu mėlynu trikampiu kairėje dienos langelio pusėje. Jei pasirenkama (paryškinama) dabartinė diena, trikampis tampa baltu. Pasirinkęs dienas, vartotojas gali nurodyti nuo kurios pradžios datos valandos iki kurios pabaigos datos valandos rodyti duomenis. Norint išsaugoti pakeitimus, vartotojas turi paspausti mygtuką „Taikyti“, kitu atveju pakeitimai nebus išsaugomi.

Trumpiausias laikotarpis yra viena diena. Norint pasirinkti vieną dieną, reikia tiesiog kairiuoju pelės mygtuku dukart spustelėti pageidaujamą dieną.
Ilgiausias laikotarpis yra trys mėnesiai (90 dienų). Negalima pasirinkti ilgesnio laikotarpio.

Tuomet vartotojas turi sukonfigūruoti stulpelių sąrašą. Šioje ataskaitoje pateikiami šie numatytieji parametrai:

 • Darbo pradžios laikas – pirmojo degimo įjungimo įvykio arba pirmojo įrašo konkrečioje šalyje laikas. Šio parametro negalima atžymėti.
 • Darbo pabaigos laikas – paskutiniojo degimo išjungimo įvykio arba paskutiniojo įrašo konkrečioje šalyje laikas. Šio parametro negalima atžymėti.
 • Šalies kodas – konkrečios šalies dviejų raidžių kodas
 • Darbo trukmė – bendra darbo trukmė konkrečioje šalyje
 • Sustojimo trukmė – bendra sustojimų trukmė konkrečioje šalyje
 • Rida – bendra konkrečioje šalyje nuvažiuota rida
 • Vairuotojas nr.1 – pirmojo vairuotojo pavadinimas

Kiti papildomi parametrai, kuriuos galima pasirinkti stulpelių sąraše:

 • Darbo pabaigos koordinatės – paskutiniojo degimo išjungimo įvykio arba paskutiniojo įrašo konkrečioje šalyje koordinatės
 • Darbo pabaigos vieta – paskutiniojo degimo išjungimo įvykio arba paskutiniojo įrašo konkrečioje šalyje vieta
 • Darbo pradžios vieta – pirmojo degimo įjungimo įvykio arba pirmojo įrašo konkrečioje šalyje vieta
 • Darbo pradžios koordinatės – pirmojo degimo įjungimo įvykio arba pirmojo įrašo konkrečioje šalyje koordinatės
 • Įvažiuota iš – šalies, iš kurios įvažiavo transporto priemonė, dviejų raidžių kodas
 • Išvažiuota į – šalies, į kurią išvažiavo transporto priemonė, dviejų raidžių kodas
 • Kuro sąnaudos – bendras konkrečioje šalyje suvartoto kuro kiekis
 • Prastovos trukmė – bendra prastovų trukmė konkrečioje šalyje
 • Rida (virtualiu odometru) – bendra konkrečioje šalyje nuvažiuota rida (apskaičiuota remiantis virtualiu odometru)
 • Vairuotojas nr.2 – antrojo vairuotojo pavadinimas
 • Vairuotojo nr.1 ID – pirmojo vairuotojo ID
 • Vairuotojo nr.2 ID – antrojo vairuotojo ID
 • Vidutinės degalų sąnaudos – vidutinės kuro sąnaudos konkrečioje šalyje
 • Šalies pavadinimas – konkrečios šalies pavadinimas

Rodyti ataskaitos santrauką – pagal nutylėjimą įgalinta. Santrauka įtraukiama į ataskaitą. Apibendrinama visa ataskaitos informacija ir į santrauką įterpiamos pasirinktos skiltys.

Sekančiame žingsnyje vartotojas gali pasirinkti parametrus, kurie bus rodomi santraukoje:

 • Transporto priemonė – transporto priemonės pavadinimas. Šio parametro negalima atžymėti.
 • Darbo pradžios laikas – pirmojo degimo įjungimo įvykio laikas. Šio parametro negalima atžymėti.
 • Darbo pabaigos laikas – paskutiniojo degimo išjungimo įvykio laikas. Šio parametro negalima atžymėti.
 • Šalies kodas – visų šalių, kuriose buvo transporto priemonė, dviejų raidžių kodai;
 • Darbo trukmė – bendra darbo trukmė.
 • Sustojimo trukmė – bendra sustojimų trukmė
 • Rida – bendra nuvažiuota rida

Kiti papildomi parametrai, kuriuos galima pasirinkti santraukos stulpelių sąraše:

 • Kuro sąnaudos – bendras suvartoto kuro kiekis
 • Prastovos trukmė – bendra prastovų trukmė
 • Rida (virtualiu odometru) – bendra nuvažiuota rida (apskaičiuota remiantis virtualiu odometru)

Norėdamas užbaigti ir sukurti ataskaitą, vartotojas turi paspausti mygtuką Generuoti. Norėdamas atšaukti ataskaitos kūrimą, vartotojas turi paspausti mygtuką Atšaukti.