Landenverslag

Landenrapport – dit rapporttype is standaard geselecteerd en is vooral gericht op de activiteit in specifieke landen. Het eerste wat de gebruiker moet selecteren is het datumbereik, waarvoor dit rapport zal worden gegenereerd.

Subtype verslag – selecteer het subtype van het rapport tussen Country report defaulten Landenrapport for 4trans.Laat het op de standaardwaarde staan als u geen 4trans gebruikt.

Verslag gebaseerd op – tDeze instelling bepaalt het hoofddoel van het verslag. Er zijn twee mogelijkheden:

 • Chauffeurs
 • Objecten

Wat dit precies doet, is dat het gegenereerde rapport informatie weergeeft (parameters: reisafstand, startlocatie van het werk, enz.) voor het geselecteerde doel (Drivers or Objects). Dus als Objecten is geselecteerd, dan zal het rapport informatie weergeven voor specifieke geselecteerde objecten.

Objecten/Bestuurders– (Afhankelijk van de selectie in de optie “Verslag op basis van”kan de gebruiker kiezen voor welke objecten/chauffeurs het rapport zal worden gegenereerd.

Indien Objectengeselecteerd zijn, zal de lijst ook groepenvan objecten bevatten. De gebruiker kan een hele groep selecteren door het selectievakje voor de groep aan te vinken, of op de “+”-knop klikken om de groep uit te breiden en te zien welke objecten zich in de groep bevinden. Om de groep in te klappen, moet de gebruiker op de knop “-” klikken. Afzonderlijke objecten kunnen uit een groep worden geselecteerd. Het is belangrijk op te merken dat, indien een object dat in meerdere groepen aanwezig is, geselecteerd wordt, het in elke groep gemarkeerd zal worden, zoals hieronder in de afbeelding te zien is. Als een hele groep is geselecteerd, zal het selectievakje blauw zijn met een wit vinkje. Als slechts een deel van de groep is geselecteerd, zal de groep een blauw vierkantje in het selectievakje hebben. (te zien in de afbeelding hieronder). De gebruiker kan ook de zoekfunctie gebruiken om snel door een grote lijst van objecten en groepen te gaan. Alle groepen kunnen worden geselecteerd/gedeselecteerd door het selectievakje naast “Selecteer alle groepen” aan te vinken. Het aantal geselecteerde objecten en het totale aantal objecten wordt in de rechterbovenhoek van de lijst weergegeven.

Als Chauffeurs is geselecteerd, worden chauffeurs in de vervolgkeuzelijst weergegeven. Om een bestuurder te selecteren, moet de gebruiker het selectievakje naast de bestuurder aanvinken. Door het selectievakje naast “Alles selecteren” aan te vinken worden alle chauffeurs geselecteerd of gedeselecteerd. De lijst wordt automatisch bijgewerkt met elk symbool dat in de zoekbalk wordt getypt. Het aantal geselecteerde chauffeurs en het totale aantal chauffeurs wordt rechtsboven in de lijst weergegeven.

Landen– te selecteren welke landen in het verslag moeten worden opgenomen. Standaard zijn alle landen (235 van 235 geselecteerd) geselecteerd. Om te wijzigen welke landen moeten worden opgenomen, klikt u op de balk om een vervolgkeuzemenu te openen met een lijst van landen waaruit u kunt kiezen. Om een land te selecteren, moet een selectievakje naast het land worden aangevinkt. Door het selectievakje naast “Alles selecteren” aan te vinken worden alle landen geselecteerd of gedeselecteerd. De lijst wordt automatisch bijgewerkt met elk symbool dat in de zoekbalk wordt getypt. Het aantal geselecteerde landen en het totaal aantal landen wordt in de rechterbovenhoek van de lijst weergegeven.

Datumbereik – Om een datum te kiezen moet de gebruiker klikken op “Kies datumbereik”, waardoor het kalenderpaneel wordt geopend. Het kalenderpaneel is identiek in alle FMS. Om een begin/einddatum te selecteren hoeft de gebruiker alleen maar op de gewenste datum te klikken en vervolgens op de tegenovergestelde datum. The selected days will be highlighted in blue. De huidige dag wordt gemarkeerd door een klein blauw driehoekje linksboven op die dag. Als de huidige dag is geselecteerd (gemarkeerd), wordt de driehoek omgedraaid naar wit. Daarna kan de gebruiker specificeren vanaf welk uur van de begindatum tot welk uur van de einddatum de geschiedenis moet worden weergegeven. Om de wijzigingen toe te passen moet op de knop “Toepassen” worden geklikt, anders worden de wijzigingen niet opgeslagen.

De minimale dateringstermijn is één dag. Om een dag te selecteren dubbelklikt u gewoon met de linkermuisknop op de gewenste dag om deze te selecteren.
De maximale dataperiode is drie maanden (90 dagen). U kunt geen langere periode kiezen.

Vervolgens moet de gebruiker de kolomlijst configureren. Dit rapport bevat de volgende parameters die standaard zijn geselecteerd:

 • Begintijd van het werk – de tijd van de eerste ontsteking van een evenement of de eerste registratie in een bepaald land. Kan niet worden gedeselecteerd.
 • Einde werktijd – de tijd van de laatste ontsteking of de laatste registratie in een bepaald land. Kan niet worden gedeselecteerd.
 • Country code – de tweelettercode van het specifieke land
 • Werkduur – de totale werkduur in een bepaald land
 • Stopsduur – de totale duur van de stops in een bepaald land
 • Kilometerstand – het totale aantal kilometers dat in een bepaald land is afgelegd
 • Chauffeur nr.1 – de naam van de eerste chauffeur

Andere optionele parameters die in de kolomlijstkunnen worden geselecteerd:

 • Gemiddeld brandstofverbruik – verbruikte brandstof per 100 km
 • Naam van het land – de naam van het specifieke land
 • Chauffeur nr.1 ID bestuurder nr. 1 – de ID van de eerste bestuurder
 • Chauffeur nr.2 – de naam van de tweede chauffeur
 • Chauffeur nr.2 ID bestuurder nr. 2 – de ID van de tweede bestuurder
 • Binnengekomen van – de tweelettercode van het land van waaruit het voertuig is binnengekomen
 • Exited to – de tweelettercode van het land waarnaar het voertuig is vertrokken
 • Verbruikte brandstof – de hoeveelheid brandstof die in een bepaald land wordt verbruikt
 • Stationair draaien – de totale duur van stationair draaien in een bepaald land
 • Kilometerstand (virtuele kilometerteller) – het totale aantal kilometers dat in een bepaald land is afgelegd (berekend via de virtuele kilometerteller)
 • Begin van het werk coördinaten – de coördinaten van de locatie van de eerste ontsteking op evenement of de eerste record in een bepaald land
 • Werkbeginlocatie – de locatie van de eerste ontsteking op evenement of het eerste record in een specifiek land
 • Coördinaten einde werk – de coördinaten van de locatie van de laatste ontstekingsgebeurtenis of de laatste record in een bepaald land
 • Locatie einde werk – de locatie van de laatste ontsteking of de laatste record in een bepaald land

Toon samenvatting rapport – standaard ingeschakeld, zal deze optie een samenvattingsectie in het rapport opnemen. Dit zal alle informatie in het rapport samenvatten en de geselecteerde kolommen in een samenvatting opnemen.

Vervolgens kan de gebruiker de kolommen selecteren die in de csamenvattingzullen staan:

 • Voertuig – de naam van het voertuig. Kan niet worden gedeselecteerd.
 • Begintijd van de werkzaamheden – de tijd van de eerste ontsteking van de gebeurtenis. Kan niet worden gedeselecteerd.
 • Werk eindtijd – de tijd van de laatste ontsteking uit gebeurtenis. Kan niet worden gedeselecteerd.
 • Country code – tweelettercodes van alle landen waar het voertuig is geweest
 • Werkduur – de totale werkduur
 • Stopduur – de totale duur van de stops
 • Kilometerstand – de totale afgelegde afstand

Andere optionele parameters die in de summary kolomlijst kunnen worden geselecteerd:

 • Verbruikte brandstof – de totale hoeveelheid verbruikte brandstof
 • Stationair draaien – de totale duur van stationair draaien
 • Kilometerstand (virtuele odometer) – de totale afgelegde afstand (berekend via de virtuele odometer)

Om het rapport af te ronden en te genereren, moet de gebruiker op de knop Genereerklikken. Om het aanmaken van een rapport te annuleren moet de gebruiker op de Annuleren knop klikken.