Prehľad upozornenie na údržbu

Zoznam zobrazuje všetky upozornenia vytvorená užívateľom. Každá úloha zobrazuje dodatočné informácie:

 • Názov upozornenia;
 • Počet priradených vozidiel;
 • Počet vozidiel podľa stavu – zobrazuje malý graf a počet vozidiel v jednotlivých stavoch. Stavy sú tri a vyskytujú sa v troch farbách:
  • Zelená – ok, netreba sa venovať, čas alebo vzdialenosť ďalšej údržby je stále dlhšie než 20% pôvodnej hodnoty;
  • Žltá – čakajúci, tzn. že vozidlo čaká na údržbu a čas alebo vzdialenosť do údržby je menšia ako 20% pôvodnej hodnoty (Príklad: obdobie je 100 dní, vozidlo pohybovalo 85 dní, do údržby ostáva 15 dní (15% z počiatočnej hodnoty 100, <20%))
  • Červená – oneskorenie, tzn. že čas alebo vzdialenosť pre údržbu už uplynula.

Kliknutím na úlohu v zozname sa otvorí prehľadový panel a otvorí sa prvé upozornenie na údržbu:

 1. Názov upozornenia;
 2. Pridať vozidlo– umožňuje pridanie vozidlá k aktuálne vybranému upozornenia. Panel je podobný skôr popísanému panelu vytvorenie upozornenia. Tu je možné vybrať všetky vozidlá, ktoré sa majú pridať k tomuto upozornenia. Možno tiež zmeniť opis upozornenia a nastaviť užívateľské hodnoty pre tieto polia:
  • Tachometer pri poslednom servise;
  • Opakovať upozornenie po;
  • Potvrdenie upozornenia.
 3. Výmaz upozornenie– kliknutím sa zobrazí potvrdzovacie okno kde sa musí potvrdiť úmysel výmazu. Klikne Ak sa tu omylom, potom stačí kliknúť na “zrušiť” alebo kdekoľvek mimo potvrdzovacie okno.
 4. Editovať – umožňuje editovať zvolené vozidlo či vozidla (zaškrtnutá pole), funkcia “Editovať” je opísaná v nasledujúcom oddiele.
 5. Odstrániť vozidlo – touto voľbou sa odstráni všetky zaškrtnutá vozidlá z vybraného upozornenie
 6. Potvrdiť – Týmto sa potvrdzuje upozornenie, kliknutím sa upozornenie označí pre všetky zaškrtnutá vozidlá. Je možné upozornenie potvrdiť pre každé vozidlo individuálne, je to popísané nižšie. (POZNÁMKA: Potvrdená môžu byť iba vozidlá so žltým alebo červeným stavom! Vozidlá so zeleným stavom potvrdiť nedá. Ak je vybraných niekoľko vozidiel so všetkými stavmi a stlačené tlačidlo potvrdenia, potvrdí sa iba vozidlá s červeným a žltým stavom a objaví sa výstražné okno s informáciou , že niektoré vozidlá nemožno potvrdiť (so zeleným stavom).
 7. Zoznam vozidiel – Zoznam vozidiel priradených aktuálne vybranému upozornenia. V riadku každého vozidla je ďalšia informácia. Na začiatku každého riadku je zaškrtávacie políčko. Používa sa pri editácii vozidla, vybratí z upozorňovanie alebo pri potvrdení upozornenia. Kliknutím na zaškrtávacie políčko v hlavičke sa vyberajú alebo odoberajú všetky vozidlá v zozname.

Zoznam vozidiel obsahuje všetky dôležité informácie týkajúce sa upozorňovania. Tento zoznam sa líši podľa zvoleného typu parametra. Ak je zvolený tachometer objaví sa v zozname ďalší stĺpec nazvaný “Tachometer” zobrazujúci aktuálne tachometer každého vozidla. To isté sa týka doby jazdy. Ak je vybraná ako typ parametra doba jazdy, potom bude v zozname stĺpec “Doba jazdy”. Ak je zvolený “Dátum”, nebude ďalší dodatočný stĺpec. Všetky ostatné stĺpce zostávajú identické a ich hlavičky nevyžadujú komentár.

Posledným stĺpcom v zozname je stav upozornenia. Vedľa stavu upozornenie je informačná ikona. Nasunutím myši sa zobrazí stavmi “Meškanie” a “Čakajúci”. Každé vozidlo so stavom zdržania a čakania má potvrdzovacie tlačidlo. Kliknutím na toto tlačidlo sa potvrdia upozornenia len pre vozidlo v ktorého riadku je tlačidlo umiestnené.