Rijtijden menu

Het menu Rijtijdenwordt gebruikt om overtredingen van de rijtijden te bekijken en te analyseren volgens de Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raadalleen voor voertuigen in Europa. Om het menu Rijtijden te openen, klikt u op het pictogram in het navigatiepaneel, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

Notitie!
De rijtijdenfunctionaliteit heeft geen betrekking op overtredingen in verband met werktijden en twee bestuurders.

Overtredingen

Het ViolationsOvertredingen bevat een lijst van door de bestuurders begane overtredingen van de rijtijden.

Notitie!
De overtredingen worden berekend aan de hand van tachograafgegevens van gedownloade.DDD-bestanden van bestuurderskaarten en worden alleen getoond voor bestuurders met beschikbare gegevens. Zorg ervoor dat het downloaden van het.DDD-bestand correct is geconfigureerd in de Tachograph menu.

De overtredingen worden vermeld in een tabel met de volgende kolommen:

 • Bestuurder – de bestuurder, die de overtreding beging
 • Datum – de exacte datum en tijd van de overtreding. Klik op de datum om het Bestuurdersactiviteittabblad voor dat stuurprogramma en die datum te openen.
 • Ernst – de ernst van de overtreding, volgens Verordening 2016/403 van de Europese Commissie
 • Type – het type van de inbreuk, volgens Verordening (EG) nr. 561/2006. Klik op het typenummer om de beschrijving van het type te bekijken.
 • Feitelijke informatie – wat is er precies geschonden
 • Voertuig – het voertuig, toegewezen aan de bestuurder
 • Land – het land waar de overtreding is begaan

Overtreding filteren

De volgende kolommen van de overtredingenlijst hebben filters:

Kolom Type(n) filter
Bestuurder Sorteren op aflopende/oplopende volgorde
Sorteren op aflopende/oplopende volgorde Toon alleen overtredingen begaan door geselecteerde bestuurders
Datum Sorteren op aflopende/oplopende volgorde
Sorteren op aflopende/oplopende volgorde Toon alleen overtredingen begaan tijdens een geselecteerde tijdsperiode
Ernst Sorteren op aflopende/oplopende volgorde
Toon alleen schendingen van de geselecteerde erns
Type Toon alleen overtredingen van de geselecteerde types
Voertuig Sorteren op aflopende/oplopende volgorde
Sorteren op aflopende/oplopende volgorde Toon alleen overtredingen van geselecteerde voertuigen
Land Toon alleen schendingen begaan in geselecteerde landen

Sorteer kolommen door op de kolomnaam te klikken. Er kan slechts één kolom tegelijk worden gesorteerd. Na het sorteren geeft een pictogram de toegepaste sorteervolgorde weer.

Filter taken door te klikken op het filtericoon dat verschijnt als u met de muis over de kolomnaam gaat. Zowel sorteren als filteren kan op dezelfde kolom worden toegepast.

De toegepaste filters worden opgesomd aan het begin van de takenlijst. Om één filter te wissen, klikt u op X. Om alle filters te wissen, klikt u op Wis alle filters.

Bestuurdersactiviteit

Het Bestuurdersactiviteitbevat een grafische weergave van de tijdlijn van de bestuurdersactiviteiten. Om te beginnen, selecteer een chauffeur en de periode waarvoor u de chauffeursactiviteiten wilt bekijken. Het zoeken naar een bestuurder kan sneller worden uitgevoerd door eenvoudig de naam van de bestuurder in de zoekbalk in te typen. Hierdoor worden de namen in de vervolgkeuzelijst gefilterd op basis van de zoekopdracht.

De geselecteerde periode wordt onderverdeeld in weken van de maand. Voor elke week wordt een aparte activiteitentijdlijn getoond. Onder de keuze van de bestuurder en de periode staat een samenvatting van de hele periode.

Zowel het periodeoverzicht als de tijdlijnen gebruiken de volgende symbolen voor de bestuurderstoestanden:

Symbool Staat Bedoeling
Dag totaal De totale duur van alle staten
Het rijden De totale duur van de rijtijd
Werken De totale duur van de werktijd (laden van de lading, enz.)
Verkrijgbaar De totale duur van de tijd dat de chauffeur beschikbaar was om te rijden/werken
Rusten De totale duur van de rusttijd
Onbekend De totale duur van alle andere activiteiten die niet tot de andere staten behoren

Wekelijkse activiteiten

Elke wekelijkse activiteitentijdlijn bevat het volgende:

 • De week van de maand (weeknummer en kalenderdagen)
 • De hoeveelheid tijd doorgebracht in elke staat
 • Een visuele weergave van de staat/staten waarin de bestuurder zich elke dag bevond
 • Een lijst van overtredingen die die week zijn begaan, samen met hun details

Beweeg met de muis over een statusbalk om de duur en de exacte uren weer te geven wanneer de status begon/beëindigde.

Overtredingen worden op de tijdlijn gemarkeerd met dezelfde kleur als de ernst van de overtreding. Beweeg de muis over een marker om de overeenkomstige overtreding op de lijst te markeren. Klik op de marker om de beschrijving van het type overtreding te openen.

Klik op een onbekende toestand balk om de onbekende toestand te veranderen in elke gewenste toestand. Eenmaal veranderd, kan de nieuwe toestand worden veranderd in elke andere toestand behalve de onbekende toestand. De nieuwe toestand wordt dan weergegeven in de tijdlijn en de gedownloade rapporten. Overtredingen worden herberekend om overeen te stemmen met deze nieuwe status. Elke verandering in de status wordt onder de tijdlijn weergegeven.

Rapporten downloaden

U kunt een overtredingenrapport downloaden in.pdf-formaat. Klik op de knop Download PDF in de rechterbovenhoek van het venster.

Selecteer de bestuurder(s) die u in het rapport wilt opnemen. U kunt maximaal 40 chauffeurs selecteren. Selecteer het datumbereik waarvoor u de overtredingsgegevens wilt downloaden. Klik op Download om het verslag te downloaden. De standaardperiode is de laatste 30 dagen.

Als er meerdere chauffeurs zijn opgenomen, worden de rapporten automatisch in één archief geplaatst.

Notitie!
Perioden waarvoor geen gegevens in het.DDD-bestand van de bestuurder beschikbaar zijn, worden niet in de gegenereerde rapporten opgenomen.