Poszczególne obiekty

Po przybliżeniu większe grupy automatycznie podzielą się na mniejsze, a na pewnym poziomie wyświetlane będą poszczególne obiekty. Kolor ikony obiektu informuje o aktualnym statusie obiektu.

IconState
Objects that did not send data for a specific time interval. (Inactive)
Object is “Active” and moving in the displayed direction.
Object is idling. (Ignition on, not moving)
Object is standing with ignition off.

Po przesunięciu kursora nad określony pojazd pojawi się pasek z podstawowymi informacjami:

  • Nazwa pojazdu;
  • Nazwisko kierowcy (jeśli przypisano);
  • Aktualna prędkość w km/h;
  • Czas trwania podróży;
  • Ostatni znany kierunek ruchu;
  • Aktualny poziom paliwa (jeśli poziom = 0, oznacza to, że nie ma danych na temat poziomu paliwa)

Użytkownik może wygenerować link z lokalizacją pojazdu, klikając na ikonę linku pokazaną poniżej. Generowanie linku jest opisane w sekcji Menu statusu floty.

Po kliknięciu na pojazd otworzy się panel pojazdu po lewej stronie ekranu. Ten panel jest opisany w sekcji Menu statusu floty.