Jednotlivé objekty

Pri zväčšovaní sa klastre automaticky rozdeľujú na menšie skupiny. V určitom bode sa zobrazia jednotlivé objekty. Ikona objektu nesie informáciu o stave objektu.

IconState
Objects that did not send data for a specific time interval. (Inactive)
Object is “Active” and moving in the displayed direction.
Object is idling. (Ignition on, not moving)
Object is standing with ignition off.

Posunutím myši nad vozidlo sa zobrazí lišta so základnými informáciami:

  • Názov vozidla;
  • Meno vodiča;
  • Aktuálnu rýchlosť v km / h;
  • Doba jazdy;
  • Posledný známy smer pohybu;
  • Aktuálne hladinu paliva (ak hladina = 0, znamená to, že nie sú k dispozícii žiadne údaje)

Kliknutím na vozidlo sa otvorí prehľadový panel vozidla na ľavej strane obrazovky. Tento panel je opísaný v oddiele “menu prehľad“.

Kliknutím na vozidlo sa otvorí prehľadový panel vozidla na ľavej strane obrazovky. Tento panel je opísaný v oddiele “menu prehľad“.