Jednotlivé objekty

Při zvětšování se seskupení automaticky rozdělují na menší skupiny. V určitém bodě se zobrazí jednotlivé objekty. Ikona objektu nese informaci o stavu objektu.

IconState
Objects that did not send data for a specific time interval. (Inactive)
Object is “Active” and moving in the displayed direction.
Object is idling. (Ignition on, not moving)
Object is standing with ignition off.

Posunutím myši nad vozidlo se zobrazí lišta se základními informacemi:

  • Název vozidla;
  • Jméno řidiče;
  • Aktuální rychlost v km/h;
  • Doba jízdy;
  • Poslední známý směr pohybu;
  • Aktuální hladinu paliva (jestliže hladina = 0, znamená to, že nejsou k dispozici žádná data)

Kliknutím na vozidlo se otevře přehledový panel vozidla na levé straně obrazovky. Tento panel je popsán v oddíle “Menu přehled“.