Výstrahy objektů

Symbol alarmu v pravém horním rohu zobrazuje upozornění všech objektů webového uživatele. Číslo ve spodním pravém rohu ikony zobrazuje počet aktuálně nepřečtených upozornění.

Kliknutím na ikonu se otevře panel alarmů. V panelu se zobrazuje který objekt spustil událost, jaká událost byla spuštěna a kde byla spuštěna. Alarmy lze roztřídit do tří skupin:

  • Vše – Zobrazuje všechny;
  • Přečtené – Zobrazuje pouze přečtené;
  • Nepřečtené – Zobrazuje pouze nepřečtené.

Vpravo od filtrů je tlačítko “Označit vše jako přečtené”.


Barevné odlišení

Alarmy se barevně odlišují do 2 skupin.

Color codeAlert condition
Unread alerts
Read alerts

Kliknutím na událost se označí jako viděná a otevře se panel událostí pro vozidlo, jež událost spustilo a mapa se zaměří na místo spuštění události. Panel události je popsán v “Menu událostí“. Kliknutím na modrou tečku se událost označí jako přečtená bez otevření události.