Výstrahy objektov

Symbol alarmu v pravom hornom rohu zobrazuje upozornenie všetkých objektov webového používateľa. Číslo v spodnom pravom rohu ikony zobrazuje počet aktuálne neprečítaných upozornení.

Kliknutím na ikonu sa otvorí panel alarmov. V paneli sa zobrazuje ktorý objekt spustil udalosť, aká udalosť bola spustená a kde bola spustená. Alarmy možno roztriediť do troch skupín:

  • Všetko – Zobrazuje všetky;
  • Prečítané – Zobrazuje iba prečítané;
  • Neprečítané – Zobrazuje iba neprečítané.

Vpravo od filtrov je tlačidlo “Označiť všetko ako prečítané”.


Farebné odlíšenie

Alarmy sa farebne odlišujú do 2 skupín.

Color codeAlert condition
Unread alerts
Read alerts

Kliknutím na udalosť sa označí ako videná a otvorí sa panel udalostí pre vozidlo, ktoré udalosť spustilo a mapa sa zameria na miesto spustenie udalosti. Panel udalosti je opísaný v “menu udalostí“. Kliknutím na modrú bodku sa udalosť označí ako prečítané bez otvorenia udalosti.