Menu raportów

Aby przejść do panelu raportów, należy kliknąć na odpowiednią ikonę w panelu nawigacji po lewej stronie ekranu.

Pojawi się ogólny panel raportów, gdzie użytkownik może wykonać następujące czynności:

  • Generowanie nowego raportu;
  • Przeglądanie istniejących raportów;
  • Usuwanie starych lub niepotrzebnych raportów;
  • Tworzenie subskrypcji dla raportu.

Gdy raport zostanie wygenerowany, będzie przechowywany w systemie zarządzania flotą. To oznacza, że wygenerowany raport pozostanie zapisany, dopóki użytkownik nie postanowi go usunąć.

Uwaga
Obecnie nie ma ograniczeń co do liczby raportów, które może przechowywać użytkownik. W opracowaniu jest funkcja, która wprowadzi ograniczenia wygenerowanych raportów pod względem ich liczby (na przykład: maksymalna liczba raportów to 50) lub rozmiaru. Zależnie od treści raportu, może on zajmować dużo miejsca, co prawdopodobnie będzie podlegało ograniczeniom w przyszłości (na przykład: maksymalny rozmiar wszystkich raportów to 10 Gb).