Menu upozorňovanie

Pre prístup na panel Upozorňovanie sa klikne na príslušnú ikonu na navigačnom paneli na ľavej strane obrazovky.

Otvorí sa panel Upozorňovanie umožňujúci užívateľovi nasledujúce činnosti:

  • Vytvoriť pre vozidlá nové upozornenia;
  • Prehliadať / modifikovať / mazať existujúce upozornenia

Upozorňovanie sa používajú na nastavenie periód údržby vozidiel. Systém sledovania využíva dáta z vozidiel, ako napr. Prejdená vzdialenosť a doba prevádzky na plánovanie servisu, opráv a údržby.