Menu zadań serwisowych

Aby przejść do panelu zadań serwisowych, należy kliknąć na odpowiednią ikonę w panelu nawigacji po lewej stronie ekranu.

Pojawi się panel „Planowanie serwisu”, gdzie użytkownik może wykonać następujące czynności:

  • Tworzenie nowych zadań serwisowych dla pojazdów;
  • Przeglądanie/modyfikowanie/usuwanie istniejących zadań serwisowych.

Zadania serwisowe służą do ustawiania okresów serwisowych dla pojazdów w aktywnej flocie. System zarządzania flotą korzysta z danych otrzymywanych od pojazdów, takich jak przebieg lub godziny pracy, aby ułatwiać monitorowanie i planowanie nadchodzących napraw i czynności serwisowych dla obiektu.