Menu Upozorňování

Pro přístup na panel Upozorňování se klikne na příslušnou ikonu na navigačním panelu na levé straně obrazovky.

Otevře se panel Upozorňování umožňující uživateli následující činnosti:

  • Vytvořit pro vozidla nová upozornění;
  • Prohlížet/modifikovat/mazat existující upornění;

Upozorňování se používají k nastavení period údržby vozidel. Systém sledování využívá data z vozidel, jako např. ujetá vzdálenost a doba provozu k plánování servisu, oprav a údržby.