Nové Upozornění na údržbu

Pro vytvoření nového upozornění na údržbu se klikne na tlačítko “+ Nové upozornění”, umístěné v horním levém rohu panelu.

Otevře se tak nové okno pro nastavení nového upozornění. Nejprve se musí zvolit vozidlo či vozidla pro která bude upozornšní platit. Uživatel to může provést za použití:

 1. Vyhledávací lišty pro rychlé vyhledání vozidla. Každé zadané písmeno automaticky filtruje ve všech objektech a zobrazuje pouze ty, jež odpovídají názvům pod lištou.
 2. Vybrat vše – vyberou se všechny objekty aktuálně zobrazené v poli výběru. To znamená, že je-li použita vyhledávací lišta pro filtrování objektů a klikne se na “Vybrat vše” vyberou (zaškrtnou) se pouze vyfiltrované objekty, zatímco skryté objekty ne. (Pro výběr všech objektů ve flotile musí být vyhledávací lišta prázdná!). Na pravé straně tlačítka Vybrat vše je počítadlo zobrazující počet aktuálně vybraných vozidel.
 3. Pole výběru vozidel – zobrazuje (je-li vyhledávací lišta prázdná) všechna vozidla ve flotile v abecedním pořadí. Uživatel zde může zvolit vozidla, k nimž chce přiřadit  upozornění. Výběr se provede kliknutím na zaškrtávací políčko před názvem vozidla. (Políčko se zvýrazní modře s bílým zatržítkem uvnitř).

Po výběru vozidla či vozidel pro upozornění musí uživatel vložit nastavení a popis upozornění. Musí se zapsat následující informace:

 1. Název upozornění – tento název bude zobrazen v seznamu upozornění, je to hlavní identifikátor.
 2. Typ parametru – definuje, který parametr je použit pro nastavení periody upozornění.  Kliknutím na malou šipku se otevře seznam dostupných parametrů:
  • Tachometr – tento parametr je nastaven automaticky a je uveden v kilometrech (např.: Výměna oleje po každých 7000 km).
  • Datum – nastavuje periodicitu časovou, zadává se numerická hodnota a název periody (dny, týdny, měsíce, roky) (Např.: Výměna oleje každé 3 měsíce nebo po 90 dnech).
  • Pracovní doba – tento parametr nastavuje pracovní dobu. Nastavuje se pouze u vozidel, jež jsou konfigurovány (DIN1, DIN2, DIN3 or DIN4) pro odesílání pracovní doby do systému sledování (volič vstupu se objeví pod “Typ parametru”, kde může uživatel zvolit DIN, jež posílá data). Volbou typu parametru se automaticky aktualizuje seznam vozidel na vozidla, jež podporují tento typ parametru, změnou vstupu (DIN1-DIN4) se rovněž seznam filtruje. Doba se počítá v hodinách. (Např.: Výměna oleje každých 450 hodin provozu).
 3. Přidat popis – kliknutím na toto tlačítko se otevře pole pro popis upozornění. Tento polpis je viditelný pouze při editaci nastavení vozidla po vytvoření upozornění na údržbu.
 4. Vstup – Je k dispozici pouze je-li typ parametru nastaven na “Pracovní dobu”. Umožňuje zvolit ze kterého vstupu se data doby přijímají. Volí se individuálně podle konfigurace vozidlové jednotky.
 5. Zapsat datum posledního servisu – Kliknutím na toto zatrhávací políčko se vytvoří textové pole, kde může uživatel zapsat vzdálenost/datum/pracovní dobu posledního servisu (perioda se začne počítat od zadané hodnoy).
 6. Opakovat upozornění po – umožňuje zadat požadovanou periodu (každých XX dnů, XXXX kilometrů, XX pracovních hodin) pro upozornění podle volby parametrů (pracovní hodiny/datum/vzdálenost).
 7. Aktuální vzdálenost/datum/pracovní hodiny – zobrazuje aktuální hodnotu parametrů objektů podle zvoleného vstupu.
 8. Potvrzení úkolu –  umožňuje uživateli zvolit jednu ze dvou možností pro potvrzení upozornění, jež určuje, kdy začne nový cyklus. Lze zvolit ze dvou variant:
  • Potvrdit tento úkol manuálně pokaždé, když se má spustit nový cyklus – to znamená, že nové období začne pouze, když uživatel potvrdí, že předchozí cyklus je ukončen;
  • Automatické potvrzení spuštění nového cyklu – to znamená, že nový cyklus začne ihned po ukončení předchozího bez potvrzení uživatele.

Emailové oznámení – zatržením tohoto políčka umožní odeslání emailu s upozorněním na blížící se termín údržby. Lze zadat více než jeden email, pokud je oddělíme čárkou “,”.  Email lze odebrat kliknutím na malý křížek vedle adresy.

Upozornit před – toto pole se zobrazí pouze je-li políčko emailového upozornění zatrženo. Definuje, kdy se májí emeily odeslat (např.: 500 km před nastavenou hodnotou). Jednotky, (km nebo čas) závisí na zvoleném typu parametru.

 1. Uložit – Pro uložení nového upozornění na údržbu se musí kliknou na tlačítko Uložit.
 2. Zavřít – Zrušení tvorby nového upozornění se provede kliknutím na Zavřít nebo kliknutím kdekoliv mimo okno tvorby upozornění.

Po kliknutí na tlačítko Uložit se nové upozornění přidá na seznam upozornění.