Používanie aplikácie TrustTrack

Aplikáciu TrustTrack je možné stiahnuť ako z App store tak z Google play. Po nahratí a inštalácii môže používateľ spustiť aplikáciu kliknutím na logo.

Pri prvej inicializácii bude užívateľ vyzvaný pre zadanie url servera systému sledovania. Táto procedúra sa vykoná len raz, adresa bude uložená s údajmi aplikácie. Ak sa vloží nesprávna adresa, nebude uložená.

Zadajte adresu: track2.ruptela.lt Nie je nutné vkladať žiadne “Http” alebo “www”. Ak nemáte správnu adresu servera poskytovateľa služby, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb pre podporu.

Poznámka
Poskytovatelia, ktorí len nedávno začali pracovať s aplikáciou musí vziať do úvahy, že ich adresu servera pridáme do aplikácie po jej aktualizácii.

Po špecifikácii adresy servera sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, ktorá je identická (ale menšie) s prihlasovacie obrazovkou popísanou v “Prihlasovacia stranka“.

Potom je aplikácia identická systému sledovania vozidiel, okrem obmedzení a niekoľkých výnimiek popísaných nižšie:

  • Ľavý navigačný panel je skrytý a môže byť prístupný kliknutím na tlačidlo menu.

  • Panely a mapa sa už nezmestia na obrazovku, preto je implementované tlačidlo skryť, ktoré môže byť použité pre skrytie aktuálneho panelu – tak zobraziť mapu bez zatvorenia panelu. Užívateľ potom môže panel zviditeľniť.

  • Pomoc a tlačidlo odhlásenia sú umiestnené v navigačnom paneli.