Zostava jázd

Zostáv jázd – sa zameriava na podrobnosti jázd, kde jazda začala, kde skončila, ako dlho trvala, ako bola dlhá, atď. Prvé čo musí užívateľ urobiť, je vybrať obdobie za ktoré má byť zostava vygenerovaná.

Obdobie – pre výber obdobia sa klikne na “Vyberte obdobie”, zobrazí sa panel s kalendárom. Panel kalendára je v celom systéme rovnaký. Pre voľbu obdobie sa klikne počiatočný a koncový dátum. Zvolené dni sa zvýraznia modrou farbou. Aktuálny deň je označený modrým trojuholníkom v ľavom hornom rohu. Ak sa zvolí aktuálny deň, trojuholníček sa zmení na biely. Maximálne rozpätie pre voľbu obdobie je jeden mesiac.

Minimum pre výber obdobia je jeden deň. Voľba jedného dňa sa vykoná dvojitým kliknutím ľavého tlačidla myši na príslušnom dni. Potom sa musí zvoliť podľa čoho sa má zostava vygenerovať.

Zostava podľa – k dispozícii sú dve voľby:

 • Vodičov
 • Objektov

Zostava zobrazí informácia (vzdialenosť, miesto začiatku práce, atď.) Podľa zvoleného cieľa (Vodič alebo Objekt). Takže ak sú zvolené Objekty, potom zostava zobrazí informácie týkajúce sa zvolených objektov.

Objekty / Vodiči– (podľa voľby v “Zostava podľa”) umožňuje užívateľovi zvoliť pre ktoré objekty / vodiča sa bude zostava generovať. Voľba sa vykoná kliknutím na pole Objekty / Vodiči, rozbalí sa zoznam všetkých objektov / vodičov užívateľa. Kliknutím na názov objektu / vodiča sa objekt pridá do zoznamu. po ukončení výberu sa zoznam zatvorí kliknutím kdekoľvek mimo zoznam objektov, ale vnútri okna Vytvorenie novej zostavy. Ak sa klikne mimo okno, okno sa zavrie bez uloženia zoznamu. Aktuálne je možné zvoliť pre jednu zostavu maximálne 10 objektov / vodičov.

Pre vozové parky s veľkým počtom objektov je implementovaná vyhľadávací lišta. Zoznam objektov sa automaticky aktualizuje s každým zapísaným písmenom.

Výberom objektov / vodičov sa pridajú do zoznamu vo forme modrých polí. Ak chce užívateľ zo zoznamu odstrániť niektoré objekty / vodiča musí kliknúť na krížik x umiestnený napravo od názvu objektu / vodiča.

Po voľbe objektov či vodičov sa musí zvoliť, ako bude zostava zoskupená. Je potrebné zvoliť parametre v Zozname stĺpcov. Štandardne sa volí nasledovné parametre:

 • Čas zahájenia jazdy – čas prvého zopnutie zapaľovania, nemožno voľbu zrušiť;
 • Miesto výjazdu – miesto zopnutie prvého zapaľovanie;
 • Koniec jazdy – čas vypnutia zapaľovania poslednej jazdy;
 • Miesto príchodu – miesto vypnutí zapaľovania poslednej jazdy;
 • Doba jazdy – celkový čas pohybu vozidla;
 • Doba státie – celkový čas státia vozidla;
 • Prejdená vzdialenosť – celková dĺžka jázd v km za deň.

Voliteľné parametre:

 • Tachometer na začiatku – stav tachometra na začiatku jazdy;
 • Tachometer na konci – stav tachometra na konci jazdy;
 • Vodič – meno vodiča;
 • Spotrebované palivo – celková spotreba za jazdu;
 • Spotreba za hodinu -Spotreba za jazdu v l / hod;
 • Doba na voľnobehu – čas vozidla na voľnobehu;
 • Poznámky – priestor pre užívateľské poznámky;
 • Účel jazdy – služobný, súkromná alebo žiadny;
 • Virtuálne odometer – prejdená vzdialenosť podľa virtuálneho odometra vypočítaná ako rozdiel začiatku a konca jazdy.

Po zvolení parametrov v zozname stĺpcov možné aktivovať či deaktivovať ďalšie nastavenia.

Súčet za zostavu – sumarizuje všetky informácie v zostave.

Zobraziť mapu – táto voľba umožňuje zobraziť v zostave mapu s vyznačením všetkých náhlych úbytkov paliva a čerpanie.

Rozdelenie jazdy na hraniciach – pri prekročení hraníc sa jazda rozdelí na dve jazdy, pred a po prekročení hraníc.

Zobrazenie krátkych jázd do 50 m – táto voľba umožní zahrnúť do zostavy jazdy kratšie ako 50 m.

Vytvorenie zostavy sa iniciuje stlačením tlačidla “Generovať”. Zrušenie tvorby zostavy sa vykoná buď stlačením tlačidla “Zrušiť” alebo kliknutím kdekoľvek mimo okna “Vytvorenie novej zostavy”.