Objekt API

Účelem této funkce je poskytnout základní informaci o jednom nebo všech objektech klienta. Objekt API může být požadován buď pro jeden konkrétní objekt nebo, jestliže není žádný objekt specifikován, API vrátí všechny existující objekty klienta.

Příklad požadavku API pro konkrétní objekt:

GET /objects/{object_id}?version=1&api_key=<…>
HOST: api.fm-track.com
Content-Type:application/json;charset=UTF-8

Aby toto API fungovalo, jsou povinné dva parametry (mimo API_key):

ParameterTypeDescription
objectIdStringObject identifier (This ID can be acquired by sending and API request for clients all available objects)
versionStringVersion of the API, currently only version=1 is available
api_keyStringUser identification key

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
{
"id" : "abc123",
"name" : "AAA 000",
"imei" : 123456789123,
"vehicle_params" : {
"vin" : null,
"make" : null,
"model" : null
}
}


Příklad požadavku API pro všechny objekty klienta:

GET /objects?version=1&api_key=<…>
HOST: api.fm-track.com
Content-Type:application/json;charset=UTF-8

 

Pro toto API je povinný jeden parametr (mimo API_key):

ParameterTypeDescription
versionStringVersion of the API, currently only version=1 is available
api_keyStringUser identification key

Odpověď serveru je identická odpovědi pro jeden objekt, s tím, že se jedná o všechny objekty.

Všechna odpovědní pole, jež mohou být obdržena s každým typem parametru jsou popsána v následující tabulce:

NameTypeDescription
nameStringVisible vehicle name
imeiStringVehicle hardware IMEI code
makeStringVehicle brand
modelStringVehicle brand model
object_idStringObject identifier (external)
vinStringVIN of object

 

Koncové body API, parametry požadavků a odpovědi jsou k nahlédnutí v “Swagger” prostřednictvím tohoto odkazu: https://api.fm-track.com