Sestava oblastí

Sestava stavu nádrže – tato sestava je zaměřena na aktivity kolem a uvnitř uživatelské oblasti. Tyto oblasti se nastavují v menu uživatelských oblastí. Nejprve se musí zvolit období, pro které se sestava má generovat.

Období – pro výběr období se klikne na “Vyberte období”, otevře se panel kalendáře. Panel kalendáře je v celém systému stejný. Volba počátečního/koncového datumu se provede jednoduše kliknutím na požadované datum. Vybrané dny se zvýrazní modře. Aktuální den je zvýrazněn modrým trojúhelníčkem v levém horním rohu datumu. Vybere-li se aktuální den trojúhelník se změní z modré na bílou. Maximální rozsah období je 1 měsíc.

Minimální délka období je 1 den. Volba jednoho dne se provede dvojím kliknutím na požadovaný den. Potom se volí podle čeho má být sestava generována.

Sestava podle– k dispozici jsou dvě volby:

 • Řidiči;
 • Objekty.

Objekty/Řidiči – (podle volby) umožňují uživateli zvolit pro které objekty/řidiče bude sestava generována. Klikne se na pole Objekt/řidič a rozbalí se menu se všemi obkekty/řidiči daného uživatele. Kliknutím na název objektu/řidiče se vybere do seznamu. Po skončení výběru se klikne mimo seznam, ale uvnitř okna Vytvoření nové sestavy. Pokud se klikne mimo okno, změny se neuloží. Maximální počet objektů/řidičů pro jednu sestavu je aktuálně 10.

Pro velké flotily vozidel je k dispozici vyhledávací lišta. Seznam vozidel se automaticky aktualizuje s každým zapsaným znakem.

Vybrané vozidla/řidiči se v seznamu objeví ve formě modrých pruhů. Pokud se objekt/řidič má ze seznamu odstranit, potom se klikne na na křížek (“x”) na pravé straně u názvu objektu/řidiče.

Po volbě objektů/řidičů se musí zvolit jak bude sestava seskupena. Volí se parametry v Seznamu sloupců. V sestavě jsou následující standardní parametry:

 • Čas vstupu – datum a čas, kdy objekt/řidič vstoupil do oblasti, nelze zrušit;
 • Čas výstupu – datum a čas, kdy objekt/řidič opustil oblast, nelze zrušit;
 • Název oblasti – název oblasti.

Další volitelné parametry, jež lze vybrat do seznamu sloupců:

 • DIN X (kde  X = 1~4) Pracovní doba– zobrazí pracovní dobu vozidla (jestliže zapalování bylo nastaveno na vybraný DIN 1~4);
 • Jméno řidiče – jméno řidiče;
 • Doba jízdy – doba, kdy zapalování je zapnuto;
 • Koncová poloha – adresa místa vyjetí objektu/řidiče z oblasti;
 • Spotřebované palivo – palivo spotřebované při pobytu v oblasti;
 • Palivo spotřebované na 100 km – průměrná spotřeba paliva v oblasti;
 • Tachometr na začátku – tachometr při vstupu do oblasti;
 • Tachometr na konci – tachometr při opuštění oblasti;
 • Ujetá vzdálenost – celková ujetá vzdálenost v oblasti během dne;
 • Počáteční poloha – adresa místa kde objekt/řidič vstoupil do oblasti;
 • Místo zastávky – místo zastavení vozidla;
 • Doba návštěvy – celkový čas strávený v oblasti během dne.

Po výběru parametrů ve sloupcích se musí zvolit oblasti pro které se má sestava generovat. V sestavě tak budou zobrazeny pouze události, spojené s vybranými oblastmi. Výběr je stejný jako u výběru OBjektů/řidičů.

 • Součet za sestavu – standardně aktivní, znamená to, že sestava obsahuje sumarizaci.

Generování sestavy se spustí kliknutím na tlačítko “Generovat”. Zrušení tvorby sestavy se provede kliknutím na tlačítko “Zrušit” nebo kdekoliv mimo okno “Vytvoření nové sestavy”.