Geozones verslag

Geozonerapport– dit rapporttype is vooral gericht op de activiteit rond en binnen bepaalde geozones. De geozones worden door de gebruiker ingesteld in het geozones menu. Het eerste wat de gebruiker moet selecteren is het datumbereik, waarvoor dit rapport zal worden gegenereerd.

Datumbereik – Om een datum te kiezen moet de gebruiker klikken op “Kies datumbereik”, waardoor het kalenderpaneel wordt geopend. Het kalenderpaneel is identiek in alle FMS. Om een begin/einddatum te selecteren hoeft de gebruiker alleen maar op de gewenste datum te klikken en vervolgens op de tegenovergestelde datum. De geselecteerde dagen worden blauw gemarkeerd. De huidige dag wordt gemarkeerd door een klein blauw driehoekje linksboven op die dag. Als de huidige dag is geselecteerd (gemarkeerd), wordt de driehoek omgedraaid naar wit. Om een voorkeursdatum te kiezen, klikt u eerst op de eind- of begindatum (er is geen voorrang bij het kiezen) en daarna op de tegenovergestelde (eind-/begindatum). Daarna kan de gebruiker specificeren vanaf welk uur van de begindatum tot welk uur van de einddatum de geschiedenis moet worden weergegeven. Om de wijzigingen toe te passen moet op de knop “Toepassen” worden geklikt, anders worden de wijzigingen niet opgeslagen.

De minimale dateringstermijn is één dag. Om een dag te selecteren dubbelklikt u gewoon met de linkermuisknop op de gewenste dag om deze te selecteren. Daarna moet de gebruiker kiezen op basis waarvan het rapport zal worden gegenereerd.

Verslag gebaseerd op– deze instelling bepaalt het hoofddoel van het rapport. Er zijn twee mogelijkheden:

 • Chauffeurs
 • Objecten

Wat dit precies doet, is dat het gegenereerde rapport informatie weergeeft (parameters: reisafstand, startlocatie van het werk, enz.) voor het geselecteerde doel (Drivers or Objects). Dus als Objecten is geselecteerd, dan zal het rapport informatie weergeven voor specifiek geselecteerde objecten.

Objecten/Bestuurders– (Afhankelijk van de selectie in de optie “Verslag op basis van”kan de gebruiker kiezen voor welke objecten/chauffeurs het rapport zal worden gegenereerd.

Indien Objectengeselecteerd zijn, zal de lijst ook groepenvan objecten bevatten. De gebruiker kan een hele groep selecteren door het selectievakje voor de groep aan te vinken, of op de “+”-knop klikken om de groep uit te breiden en te zien welke objecten zich in de groep bevinden. Om de groep in te klappen, moet de gebruiker op de knop “-” klikken. Afzonderlijke objecten kunnen uit een groep worden geselecteerd. Het is belangrijk op te merken dat, indien een object dat in meerdere groepen aanwezig is, geselecteerd wordt, het in elke groep gemarkeerd zal worden, zoals hieronder in de afbeelding te zien is. Als een hele groep is geselecteerd, zal het selectievakje blauw zijn met een wit vinkje. Als slechts een deel van de groep is geselecteerd, zal de groep een blauw vierkantje in het selectievakje hebben. (te zien in de afbeelding hieronder). De gebruiker kan ook de zoekfunctie gebruiken om snel door een grote lijst van objecten en groepen te gaan. Alle groepen kunnen worden geselecteerd/gedeselecteerd door het selectievakje naast “Selecteer alle groepen” aan te vinken. Het aantal geselecteerde objecten en het totale aantal objecten wordt in de rechterbovenhoek van de lijst weergegeven.

Als Chauffeurs is geselecteerd, worden chauffeurs in de vervolgkeuzelijst weergegeven. Om een bestuurder te selecteren, moet de gebruiker het selectievakje naast de bestuurder aanvinken. Door het selectievakje naast Kies alle aan te vinken worden alle chauffeurs geselecteerd/deselecteerd. De lijst wordt automatisch bijgewerkt met elk symbool dat in de zoekbalk wordt getypt. Het aantal geselecteerde stuurprogramma’s en het totale aantal stuurprogramma’s wordt in de rechterbovenhoek van de lijst weergegeven.

Geozones – maakt de selectie mogelijk van de geozones die in het rapport moeten worden opgenomen. Dit betekent dat alleen gebeurtenissen die binnen de gedefinieerde geozones hebben plaatsgevonden in het rapport zichtbaar zullen zijn. U kunt geozonegroepen selecteren of ze afzonderlijk kiezen. Er kunnen maximaal 500 geozones voor het rapport worden geselecteerd. Dit proces is hetzelfde als de selectie van Object/Driver.

Groep per – laat toe om te definiëren volgens wat het rapport zal gegroepeerd worden, voor dit rapport is de volgende selectie beschikbaar:

 • Bestuurder
 • Geozone
 • Object

Geminimaliseerde versie van het rapport– standaard uitgeschakeld. Door deze optie in te schakelen worden alle geozonegegevens voor een object/bestuurder samengevoegd in één overzichtstabel en één detailtabel, in plaats van afzonderlijke tabellen voor elke in het rapport geselecteerde dag. Als u deze optie inschakelt, wordt ook de optie Shoe verslag samenvatting uitgeschakeld.

Vervolgens moet de gebruiker de Kolom lijstconfigureren. Dit rapport zal de volgende parameters bevatten, die standaard zijn geselecteerd:

 • Invoertijd – de datum en tijd waarop de bestuurder/het voertuig een vooraf gedefinieerde geozone is binnengereden. Kan niet worden gedeselecteerd.
 • Tijd van vertrek – de datum en tijd waarop de bestuurder/het voertuig een vooraf gedefinieerde geozone heeft verlaten. Kan niet worden gedeselecteerd.
 • Geozonenaam – de naam van de ingevoerde/verlaten geozone

Andere optionele parameters die in de kolomlijst kunnen worden geselecteerd:

 • Gemiddeld brandstofverbruik – het gemiddelde brandstofverbruik binnen de geozone
 • DIN X (waarbij X = 1~4) Werktijd – toont de werktijd voor het voertuig (als het contact op de geselecteerde DIN 1~4 was ingesteld)
 • Bestuurdersnaam – de naam van de bestuurde
 • Rijtijd – de tijd dat het contact aan stond
 • Eindlocatie – het adres van de locatie, waar het station/object de geozone heeft verlaten
 • Verbruikte brandstof – de in liters verbruikte brandstof binnen de geozone
 • Kilometerstand in het begin – de kilometerstand op het punt van binnenkomst in een geozone
 • Kilometerstand op het einde – de kilometerstand op het punt van het verlaten van een geozone
 • Gereden afstand in mijlen – de totale afstand in mijlen afgelegd binnen de geozone gedurende de dag
 • Startlocatie – het adres van de plaats waar de bestuurder/het object de geozone is binnengekomen
 • Stoptijd – de tijd dat het voertuig stilstond
 • Gereden afstand in mijlen – de totale afstand in mijlen afgelegd binnen de geozone gedurende de dag

Toon samenvatting rapport – standaard ingeschakeld, zal deze optie een samenvattingsectie in het rapport opnemen. Dit zal alle informatie in het rapport samenvatten en de eerder geselecteerde kolommen in een samenvatting opnemen.

De volgende kolommen staan standaard in de samenvatting :

 • Voertuig – de naam van het voertuig. Kan niet worden gedeselecteerd.

Andere optionele parameters die in de summary kolomlijst kunnen worden geselecteerd:

 • Rijtijd – de tijd dat het contact aan stond
 • Ingenomen in geozones – het aantal keren dat de bestuurder/het voertuig vooraf gedefinieerde geozones is binnengekomen
 • Verbruikte brandstof – de totale hoeveelheid verbruikte brandstof
 • Gereden afstand in mijlen – de totale afstand in mijlen afgelegd binnen de geozone gedurende de dag
 • Stoptijd – de tijd dat het voertuig stilstond
 • Bezochte tijd – de totale tijd doorgebracht in de geozone gedurende de dag

Na de selectie van de parameters in de kolommen, moet de gebruiker de geozonesselecteren waarvoor dit rapport zal worden gegenereerd, zodat enkel gebeurtenissen die verband houden met de geselecteerde geozones in het rapport zullen worden weergegeven. De selectie is identiek aan die van de selectie van de bestuurders/objecten.

Om het rapport af te ronden en te genereren, moet de gebruiker op de Generate -knop klikken. Om het aanmaken van een rapport te annuleren moet de gebruiker op de Annuleren knop klikken.