Zostava oblastí

Zostava stavu nádrže – táto zostava je zameraná na aktivity okolo a vnútri užívateľské oblasti. Tieto oblasti sa nastavujú v menu užívateľských oblastí. Najprv sa musí zvoliť obdobie, pre ktoré sa zostava má generovať.

Obdobie – pre výber obdobia sa klikne na “Vyberte obdobie”, otvorí sa panel kalendára. Panel kalendára je v celom systéme rovnaký. Voľba počiatočného / koncového dátumu sa vykoná jednoducho kliknutím na požadovaný dátum. Vybraté dni sa zvýraznia modrou farbou. Aktuálny deň je zvýraznený modrým trojuholníkom v ľavom hornom rohu dátumu. Vyberie Ak sa aktuálny deň trojuholník sa zmení z modrej na bielu. Maximálny rozsah obdobie je 1 mesiac.

Minimálna dĺžka obdobia je 1 deň. Voľba jedného dňa sa vykoná dvojitým kliknutím na požadovaný deň. Potom sa volí podľa čoho má byť zostava generovaná.

zostava podľa– k dispozícii sú dve voľby:

 • Vodiči
 • Objekty

Objekty / Vodiči – (podľa voľby) umožňujú užívateľovi zvoliť pre ktoré objekty / vodiča bude zostava generovaná. Klikne sa na pole Objekt / vodič a rozbalí sa menu so všetkými obkekty / vodiči daného užívateľa. Kliknutím na názov objektu / vodiča sa vyberie do zoznamu. Po skončení výbere sa klikne mimo zoznam, ale vnútri okna Vytvorenie novej zostavy. Ak sa klikne mimo okno, zmeny sa neuložia. Maximálny počet objektov / vodičov pre jednu zostavu je aktuálne 10.

Pre veľké flotily vozidiel je k dispozícii vyhľadávacie lišta. Zoznam vozidiel sa automaticky aktualizuje s každým zapísaným znakom.

Vybrané vozidlá / vodiči sa v zozname objaví vo forme modrých pruhov. Ak sa objekt / vodič má zo zoznamu odstrániť, potom sa klikne na  krížik ( “x”) na pravej strane pri názve objekte / vodiča.

Po voľbe objektov / vodičov sa musí zvoliť ako bude zostava zoskupená. Volí sa parametre v Zozname stĺpcov. V zostave sú nasledujúce štandardné parametre:

 • Čas vstupu – dátum a čas, kedy objekt / vodič vstúpil do oblasti, nemožno zrušiť;
 • Čas výstupu – dátum a čas, kedy objekt / vodič opustil oblasť, nemožno zrušiť;
 • Názov oblasti – názov oblasti.

Ďalšie voliteľné parametre, ktoré je možné vybrať do zoznamu stĺpcov:

 • DIN X (kde X = 1 ~ 4) Pracovné doba- zobrazí pracovnú dobu vozidla (ak zapaľovanie bolo nastavené na vybraný DIN 1 ~ 4);
 • Meno vodiča – meno vodiča;
 • Doba jazdy – doba, kedy zapaľovanie je zapnuté;
 • Koncová poloha – adresa miesta vyjdenie objektu / vodiča z oblasti;
 • Spotrebované palivo – palivo spotrebované pri pobyte v oblasti;
 • Palivo spotrebované na 100 km – priemerná spotreba paliva v oblasti;
 • Tachometer na začiatku – tachometer pri vstupe do oblasti;
 • Tachometer na konci – tachometer pri opustení oblasti;
 • Prejdená vzdialenosť – celková prejdená vzdialenosť v oblasti počas dňa;
 • Počiatočná poloha – adresa miesta kde objekt / vodič vstúpil do oblasti;
 • Miesto zastavenia – miesto zastavenie vozidla;
 • Doba návštevy – celkový čas strávený v oblasti počas dňa.

Po výbere parametrov v stĺpcoch sa musí zvoliť oblasti pre ktoré sa má zostava generovať. V zostave tak budú zobrazené iba udalosti, spojené s vybranými oblasťami. Výber je rovnaký ako u vyberte objekt / vodičov.

 • Súčet za zostavu – štandardne aktívny, znamená to, že zostava obsahuje sumarizáciu.

Generovanie zostavy sa spustí kliknutím na tlačidlo “Generovať”. Zrušenie tvorby zostavy sa vykoná kliknutím na tlačidlo “Zrušiť” alebo kdekoľvek mimo okna “Vytvorenie novej zostavy”.