Zostava stavu nádrže

Zostava stavu nádrže – táto zostava poskytuje informácie o spotrebe paliva, čerpanie, úbytkoch paliva a rôznych nezrovnalostiach. Najprv sa musí zvoliť obdobie, za ktoré sa má zostava generovať.

Obdobie – pre voľbu obdobie sa klikne na “Vyberte obdobie”, otvorí sa panel kalendára. Panel kalendára je rovnaký pre všetky funkcie v rámci systému sledovania. Voľba obdobia sa vykoná kliknutím na počiatočný a koncový dátum. Zvolené dni budú modro zvýraznené. Aktuálny deň je označený malým modrým trojuholníkom v ľavom hornom rohu. Ak je do obdobia zahrnutý aktuálny deň (označený), trojuholníček sa zmení na biely. Maximálny rozsah vybraného obdobia je 1 mesiac. Vybrané obdobie bude zobrazené v hlavičke zostavy.

Minimálna dĺžka obdobia je jeden deň. Voľba jedného dňa sa vykoná dvojitým kliknutím ľavého tlačidla myši na požadovanom dnu. Potom sa musí vybrať objekty pre ktoré sa má zostava generovať.

Objekty – tu sa volí objekty, pre ktoré sa má zostava generovať. Kliknutím na pole Objektov sa rozbalí menu so zoznamom všetkých objektov používateľa. Výber objektu sa vykoná klikaním na požadované názvy objektov. Zoznam sa zatvorí kliknutím mimo zoznam, ale v okne “Vytvorenie novej zostavy”. Ak sa klikne mimo toto okno, okno sa zavrie bez toho aby sa vložené informácie uložili! Maximálny počet objektov v jednej zostave je 10.

Pre flotily s veľkým počtom objektov je k dispozícii vyhľadávacie lišta. Zoznam objektov sa aktualizuje s každým zadaným písmenom do vyhľadávacej lišty.

Vybrané objekty sa pridávajú na zoznam s modro zvýraznenými prúžkami. Ak sa majú niektoré položky zo zoznamu vybrať, musí sa jednoducho kliknúť na malý “x” napravo od názvu objektu.

Stĺpce v súčte– toto pole umožňuje vybrať, ktoré stĺpce bude zostava v súčte obsahovať (tento typ zostavy obsahuje súčet automaticky). Pre jednu zostavu možno zvoliť maximálne 9 stĺpcov z 28 možných.

Potom sa musí zvoliť zoznam stĺpcov. Zostava štandardne zahŕňa nasledovné parametre, ktoré nemožno vynechať:

 • Dátum a čas začatia – dátum a čas, kedy zmena hladiny bola zaregistrovaná;
 • Hladina na začiatku – hladina na začiatku zaznamenanej zmeny;
 • Hladina na konci – hladina na konci zaznamenané zmeny;
 • Rozdiel – rozdiel v hladine medzi počiatočnou a koncovou hodnotou.

Ostatné voliteľné parametre, ktoré je možné vybrať v zozname stĺpcov:

 • Vodič – meno vodiča;
 • Dátum a čas zmeny – dátum a čas, kedy bola zmena paliva registrovaná;
 • Miesto začiatku udalosti – miesto, kde nastala udalosť zmeny hladiny paliva.

Po výbere parametrov stĺpcov sa môžu aktivovať / deaktivovať nasledujúci obsah zostavy:

 • Zobraziť údaje zo sond – štandardne nezapnutý, zobrazuje informácie oddelene za každú inštalovanú sondou (ak je inštalovaných viac sond).
 • Súčet za zostavu – štandardne zapnuté, v zostave bude súčet, ktorý sumarizuje všetky informácie v zostave a zahŕňa skôr vybrané stĺpce v súčte.
 • Zobraziť graf hladiny paliva – štandardne zapnuté, v zostave bude graf hladiny paliva.
 • Zobraziť mapu – štandardne zapnuté, v zostave bude mapa s vyznačenými tankovaním a úbytky paliva.

Pre vytvorenie zostavy sa klikne na tlačidlo “Generovať”. Zrušenie prípravy zostavy sa vykoná kliknutím na tlačidlo “Zrušiť” alebo kliknúť kdekoľvek mimo okna “Vytvorenie novej zostavy”.