Brandstoftank verslag

Brandstoftankrapport– dit rapporttype is hoofdzakelijk gericht op brandstofverbruik, tanken, aftappen en diverse schommelingen. Het eerste wat de gebruiker moet selecteren is het datumbereik, waarvoor dit rapport zal worden gegenereerd.

Datumbereik – Om een datum te kiezen moet de gebruiker klikken op “Kies datumbereik”, waardoor het kalenderpaneel wordt geopend. Het kalenderpaneel is identiek in alle FMS. Om een begin/einddatum te selecteren hoeft de gebruiker alleen maar op de gewenste datum te klikken en vervolgens op de tegenovergestelde datum. De geselecteerde dagen worden blauw gemarkeerd. De huidige dag wordt gemarkeerd door een klein blauw driehoekje linksboven op die dag. Als de huidige dag is geselecteerd (gemarkeerd), wordt de driehoek omgedraaid naar wit. Daarna kan de gebruiker specificeren vanaf welk uur van de begindatum tot welk uur van de einddatum de geschiedenis moet worden weergegeven. Om de wijzigingen toe te passen moet op de knop “Toepassen” worden geklikt, anders worden de wijzigingen niet opgeslagen.

De minimale dateringstermijn is één dag. Om een dag te selecteren dubbelklikt u gewoon met de linkermuisknop op de gewenste dag om deze te selecteren. Daarna moet de gebruiker de objecten selecteren waarover dit rapport zal worden gegenereerd.

Objecten– hiermee kan de gebruiker kiezen voor welke objecten het rapport zal worden gegenereerd. De lijst zal ook groepen van objecten bevatten. De gebruiker kan een hele groep selecteren door het selectievakje voor de groep aan te vinken, of op de “+”-knop klikken om de groep uit te breiden en te zien welke objecten zich in de groep bevinden. Om de groep in te klappen, moet de gebruiker op de knop “-” klikken. Afzonderlijke objecten kunnen uit een groep worden geselecteerd. Het is belangrijk op te merken dat, indien een object dat in meerdere groepen aanwezig is, geselecteerd wordt, het in elke groep gemarkeerd zal worden, zoals hieronder in de afbeelding te zien is. Als een hele groep is geselecteerd, zal het selectievakje blauw zijn met een wit vinkje. Als slechts een deel van de groep is geselecteerd, zal de groep een blauw vierkantje in het selectievakje hebben. (te zien in de afbeelding hieronder). De gebruiker kan ook de zoekfunctie gebruiken om snel door een grote lijst van objecten en groepen te gaan. Alle groepen kunnen worden geselecteerd/gedeselecteerd door het selectievakje naast “Selecteer alle groepen” aan te vinken. Het aantal geselecteerde objecten en het totale aantal objecten wordt in de rechterbovenhoek van de lijst weergegeven.

Kolommen in samenvatting– hier kunt u selecteren welke kolommen in de samenvatting van het rapport worden opgenomen (de rapportsamenvatting is standaard ingeschakeld voor dit rapporttype). Maximaal 9 kolommen kunnen worden geselecteerd voor één rapport. De selectie bestaat uit 28 mogelijke kolommen, die door hun naam zelfverklarend zijn.

Nadat de kolommen in samenvatting zijn geselecteerd, moet de gebruiker de kolomlijst. Dit rapport zal standaard de volgende parameters bevatten (en kunnen worden gedeselecteerd):

 • Begindatum en -tijd – datum en tijd waarop een verandering in het brandstofpeil werd geregistreerd;
 • Brandstofpeil bij start – brandstofpeil aan het begin van een geregistreerde verandering van het brandstofpeil;
 • Brandstofpeil aan einde – brandstofpeil aan het einde van een geregistreerde wijziging van het brandstofpeil;
 • Verschil – verschil in het brandstofpeil van de begin- en eindwaarde.

Andere optionele parameters die in de kolomlijstkunnen worden geselecteerd:

 • Bestuurder – naam van de bestuurder;
 • Einddatum en -tijd – datum en tijd waarop de gebeurtenis voor de brandstofwissel werd geregistreerd;
 • Plaats bij het begin van de gebeurtenis – plaats waar de gebeurtenis met betrekking tot de brandstofwissel begon.

Na selectie van de parameters in de kolommen kan de gebruiker de volgende inhoud van het verslag uitschakelen:

 • Toon gegevens via vlotter– standaard uitgeschakeld, toont de informatie in het rapport afzonderlijk voor elke geïnstalleerde brandstofniveausensor (indien meerdere brandstofniveausensoren geïnstalleerd zijn).
 • Samenvatting van het verslag – ingeschakeld, zal deze optie standaard een samenvattingsgedeelte in het rapport opnemen. Dit zal alle informatie in het rapport samenvatten en de eerder geselecteerde kolommen in de samenvatting opnemen.
 • Toon grafiek brandstofpeil – standaard is ingeschakeld, zal deze optie een grafiek van het brandstofpeil in het gegenereerde rapport opnemen.
 • Toon kaart– standaard is ingeschakeld, zal deze optie een kaart in het rapport opnemen, met alle aftap-/brandstofgebeurtenissen erop gemarkeerd.

Om het rapport af te ronden en te genereren, moet de gebruiker op de knop “Genereren” klikken. Om het aanmaken van een rapport te annuleren moet de gebruiker op de knop “Annuleren” klikken of ergens buiten het venster “Nieuw rapport genereren” klikken.