Kuro bako ataskaita

Kuro bako ataskaita – šio tipo ataskaitose dėmesys iš esmės skiriamas kuro suvartojimui, pripildymui, nupylimui ir įvairiems svyravimams. Vartotojas pirmiausia turi pasirinkti laikotarpį, kuriam bus sukurta ši ataskaita.

Laikotarpis – norėdamas pasirinkti laikotarpį, vartotojas turi paspausti „Pasirinkite laiko intervalą“, tuomet atidaromas kalendoriaus skydelis. Kalendorius identiškas visoje TPVS. Norėdamas pasirinkti pradžios / pabaigos datą, vartotojas turi pasirinkti vieną iš datų, o tuomet – kitą. Pasirinktos dienos bus pažymėtos mėlyna spalva. Dabartinė diena pažymėta mažu mėlynu trikampiu kairėje dienos langelio pusėje. Jei pasirenkama (paryškinama) dabartinė diena, trikampis tampa baltu. Pasirinkęs dienas, vartotojas gali nurodyti nuo kurios pradžios datos valandos iki kurios pabaigos datos valandos rodyti duomenis. Norint išsaugoti pakeitimus, vartotojas turi paspausti mygtuką „Taikyti“, kitu atveju pakeitimai nebus išsaugomi.

Trumpiausias laikotarpis yra viena diena. Norint pasirinkti vieną dieną, reikia tiesiog kairiuoju pelės mygtuku dukart spustelėti pageidaujamą dieną. Vėliau vartotojas turi pasirinkti objektus, kuriems bus sukuriama ši ataskaita.

Objektaivartotojas gali pasirinkti, kuriems objektams bus kuriama ataskaita. Sąraše taip pat bus pateikiamos objektų grupės. Vartotojas gali pasirinkti visą grupę, pažymėdamas žymimąjį langelį šalia grupės arba paspausdamas pliuso mygtuką, kad išplėstų grupę ir pamatytų, kokie objektai yra grupėje. Norėdamas suskleisti grupę, vartotojas turi paspausti mygtuką su minusu. Iš grupės galima pasirinkti individualius objektus. Svarbu pažymėti, kad jei yra pasirenkamas objektas, esantis keliose grupėse, jis bus pažymėtas visose grupėse, kaip parodyta žemiau esančiame paveikslėlyje. Jei pasirenkama visa grupė, žymimasis langelis bus mėlynas, o varnelė balta. Jei pasirenkama tik dalis grupės, žymimajame langelyje bus mėlynas kvadratas (pateikta žemiau esančiame paveikslėlyje) Vartotojas taip pat gali pasinaudoti paieška, kad greičiau rastų objektus ir grupes.

Grafos sąrašo santrauka – šiame laukelyje galima pasirinkti, kurios skiltys bus įtrauktos į ataskaitos santrauką (ataskaitos santrauka šiam ataskaitos tipui įgalinama pagal nutylėjimą). Vienai ataskaitai galima pasirinkti iki 9 skilčių. Galima pasirinkti iš 28 skilčių, kurių turinys aiškus iš pavadinimų.

Pasirinkęs, kokias skiltis įtraukti, vartotojas turi pasirinkti grafos sąrašą. Pagal nutylėjimą, ataskaitoje bus pateikiami šie parametrai (juos galima pažymėti):

 • Pradžios data ir laikas – data ir laikas, kada buvo užregistruotas kuro lygio pokytis;
 • Kuro lygis pradžioje – kuro lygis užregistruoto kuro lygio pokyčio pradžioje;
 • Kuro lygis pabaigoje – kuro lygis užregistruoto kuro lygio pokyčio pabaigoje;
 • Skirtumas – skirtumas tarp kuro lygio pradžioje ir pabaigoje.

Kiti parametrai, kuriuos galima pasirinkti grafos sąraše:

 • Vairuotojas – vairuotojo pavardė;
 • Pabaigos data ir laikas – data ir laikas, kada buvo užregistruotas kuro lygio pokytis;
 • Vieta įvykio pradžioje – įvykio pradžios vieta.

Pasirinkęs parametrus skiltyse, vartotojas gali aktyvinti arba išaktyvinti šį ataskaitos turinį:

 • Rodyti duomenis pagal plūdes – pagal nutylėjimą išjungta; ataskaitos informacija bus rodoma atskirai kiekvienam kuro lygio davikliui (jei įdiegti keli kuro lygio davikliai);
 • Ataskaitos santrauka – pagal nutylėjimą įgalinta; santrauka įtraukiama į ataskaitą. Apibendrinama visa ataskaitos informacija ir į santrauką įterpiamos anksčiau pasirinktos skiltys;
 • Rodyti kuro lygio grafiką – pagal nutylėjimą įgalinta; į sukurtą ataskaitą įtraukiamas kuro lygio grafikas;
 • Rodyti žemėlapį – pagal nutylėjimą įgalinta; į ataskaitą įtraukiamas žemėlapis, kuriame pažymėti visi nupylimo / pripildymo įvykiai.

Norėdamas užbaigti ir sukurti ataskaitą, vartotojas turi paspausti mygtuką „Generuoti“. Norėdamas atšaukti ataskaitos kūrimą, vartotojas turi paspausti mygtuką „Atšaukti“, arba kur nors už ataskaitų kūrimo lango ribų.