Įvykių ataskaita

Įvykių ataskaita – šioje ataskaitoje dėmesys skiriamas įvykiams, jų laikui, trukmei bei kitiems parametrams įvykio suaktyvinimo metu. Vartotojas pirmiausia turi pasirinkti, pagal ką bus sukurta ši ataskaita.

Parengti pagal – šiuo nustatymu apibrėžiamas pagrindinis ataskaitos tikslas. Yra du galimi variantai:

 • Vairuotojai;
 • Objektai.

Šiuo atveju sukurtoje ataskaitoje bus rodoma informacija (parametrai: kelionės atstumas, darbo pradžios vieta ir kt.), skirta pasirinktam ataskaitos šaltiniui (vairuotojams arba objektams). Taigi jei pasirenkami objektai, tuomet bus rodoma informacija apie konkrečius pasirinktus objektus.

Objektai/Vairuotojai (priklauso nuo to, kuo paremta ataskaita)  vartotojas gali pasirinkti, kuriems objektams ar vairuotojams bus sukurta ataskaita.

Jei pasirenkami Objektai, sąraše taip pat bus grupės. Vartotojas gali pasirinkti visą grupę, pažymėdamas žymimąjį langelį šalia grupės arba paspausdamas pliuso mygtuką, kad išplėstų grupę ir pamatytų, kokie objektai yra grupėje. Norėdamas suskleisti grupę, vartotojas turi paspausti mygtuką su minusu. Iš grupės galima pasirinkti individualius objektus. Svarbu pažymėti, kad jei yra pasirenkamas objektas, esantis keliose grupėse, jis bus pažymėtas visose grupėse, kaip parodyta žemiau esančiame paveikslėlyje. Jei pasirenkama visa grupė, žymimasis langelis bus mėlynas, o varnelė balta. Jei pasirenkama tik dalis grupės, žymimajame langelyje bus mėlynas kvadratas (pateikta žemiau esančiame paveikslėlyje). Vartotojas taip pat gali pasinaudoti paieška, kad greičiau rastų objektus ir grupes.

Pasirinkus Vairuotojai, vairuotojai bus pateikti išskleidžiamajame sąraše. Norint pasirinkti vairuotoją, vartotojas turi pažymėti žymimąjį langelį esantį šalia vairuotojo. Spustelėjus žymimąjį langelį esantį šalia „Pasirinkti visus“ bus pažymėti/atžymėti visi vairuotojai. Paieškos laukelyje kaskart įvedus simbolį, sąrašas yra atnaujinamas automatiškai. Pasirinktų ir visų vairuotojų skaičius atvaizduojamas viršuje, dešiniajame sąrašo kampe.

Pasirinkęs objektus ar vairuotojus, vartotojas turi pasirinkti ataskaitos grūpavimo budą:

Grupuoti pagal – galima nustatyti, kaip bus grupuojama ataskaita,. Galimi pasirinkimo variantai:

 • Diena – duomenys bus grupuojami pagal dienas;
 • Įvykiai – duomenys bus grupuojami pagal įvykius;
 • Objektai – duomenys bus grupuojami pagal objektus.

Po to vartotojas gali pasirinkti, kuriems įvykiams bus kuriama ši ataskaita. Sąrašas veikia taip pat, kaip ir vairuotojų sąrašas. Įvesties langas veikia kaip paieškos juosta, sąraše pasirinkus įvykį, jis bus pridėtas į juostą ir pažymėtas mėlyna spalva. Norėdamas pašalinti įvykį iš sąrašo, vartotojas turi tiesiog paspausti baltą kryžiuką šalia įvykio pavadinimo. Jei įvykis nepasirenkamas, jo ataskaitoje nebus.

Laikotarpis – norėdamas pasirinkti laikotarpį, vartotojas turi paspausti „Pasirinkite laiko intervalą“, tuomet atidaromas kalendoriaus skydelis. Kalendorius identiškas visoje TPVS. Norėdamas pasirinkti pradžios / pabaigos datą, vartotojas turi pasirinkti vieną iš datų, o tuomet – kitą. Pasirinktos dienos bus pažymėtos mėlyna spalva. Dabartinė diena pažymėta mažu mėlynu trikampiu kairėje dienos langelio pusėje. Jei pasirenkama (paryškinama) dabartinė diena, trikampis tampa baltu. Pasirinkęs dienas, vartotojas gali nurodyti nuo kurios pradžios datos valandos iki kurios pabaigos datos valandos rodyti duomenis. Norint išsaugoti pakeitimus, vartotojas turi paspausti mygtuką “Taikyti”, kitu atveju pakeitimai nebus išsaugomi.

Trumpiausias laikotarpis yra viena diena. Norint pasirinkti vieną dieną, reikia tiesiog kairiuoju pelės mygtuku dukart spustelėti pageidaujamą dieną.

Po laikotarpio laukelio seka stulpelių sąrašas, kuriame pasirenkami parametrai, kurie bus pateikti ataskaitoje. Pagal nutylėjimą, ataskaitoje pateikiami šie parametrai:

 • Įvykio pavadinimas – atžymėti negalima.
 • Įvykio pradžios laikas – laikas, kada prasidėjo įvykis; parametro atžymėti negalima;
 • Trukmė – trukmė nuo įvykio pradžios ir pabaigos;
 • Įvykio būklė – parodo, kas sukėlė įvykį.

Kitus parametrus galima pasirinkti papildomai:

 • Kelionės tipas – kelionės tipas, jei nustatyta (verslo ar privati).
 • Koordinatės pabaigoje – įvykio pabaigos vietos koordinatės;
 • Koordinatės pradžioje – įvykio pradžios vietos koordinatės;
 • Objekto pavadinimas;
 • Rida pabaigoje – rida įvykiui pasibaigus;
 • Rida pradžioje – rida įvykiui prasidėjus;
 • Vairuotojas – vairuotojo pavardė;
 • Vieta pabaigoje – įvykio pabaigos vieta;
 • Vieta pradžioje – įvykio pradžios vieta;
 • Įvykio pabaigos laikas – laikas, kada baigėsi įvykis.

Galiausiai, vartotojas gali pasirinkti, ar įgalinti ataskaitos santrauką.

Ataskaitos santrauka – įgalinus šią parinktį, į ataskaitą bus įtraukiama santrauka. Ataskaitoje bus apibendrinama visa informacija (pavyzdžiui, kelionių ataskaita – ilgas visų kelionių sąrašas. Santraukoje bus rodoma kiekvieno stulpelio suma, pavyzdžiui, darbo trukmė, sustojimo trukmė ir pan. tarsi visos kelionės būtų viena ilga kelionė). Pagal nutylėjimą, ši parinktis neįgalinta.

Norėdamas užbaigti ir sukurti ataskaitą, vartotojas turi paspausti mygtuką „Generuoti“. Norėdamas atšaukti ataskaitos kūrimą, vartotojas turi paspausti mygtuką „Atšaukti“, arba kur nors už ataskaitų kūrimo lango ribų.