Přehled o palivu

Ikona paliva v přehledu vozidla poskytuje informace o palivu:

  • Období;
  • Volič zdroje měření – zobrazí se jen v případě, je-li k dispozici více než jeden zdroj měření hladiny;
  • Graf hladiny;
  • Sumarizace tankování a úbytku;
  • Detailní přehled všech tankování a úbytků;
  • Mapa s podrobnostmi.

Datum – Definuje období za které se má přehled zobrazit. Standardně je nastaveno posledních celých 7 dnů. Dá se to změnit kliknutím na tři tečky na pravé straně datumu.  Způsob výběru období je stejný, jak je popsáno v předchozích odstavcích. Maximálni délka období je 1 měsíc.

Výběr zdroje dat – umožňuje vybrat různé zdroje dat měření paliva (jsou-li konfigurovány). Např., na vozidle je instalováno několik sond, uživatel si může vybrat z které sondy se mají data zobrazit. Je důležité vědět, pro který vstup to bylo konfigurováno, protože systém zobrazuje pouze název vstupu bez jakýchkoliv informací (pouze vstupy s daty o palivu se zobrazují v rozbalovacím seznamu). Standardně je tento volič nastaven na “Součet”, což znamená, že zobrazuje průměrnou hodnotu ze všech dostupných zdrojů. Tento volič se zobrazuje pouze v případě, že je k dispozici více než jeden datový zdroj o hladině paliva.

Graf – Zobrazuje hladinu paliva ve vybraném období. Měřítko grafu se formátuje automaticky podle zvoleného období. Tankování je znázorněno zeleně, úbytky červeně. Při najetí kurzoru na graf se zobrazí další informace vztahující se k bodu pod kurzorem. Zobrazí se datum, čas a hladina paliva pro označený bod. Graf lze skrýt/zobrazit kliknutím na ikonu šipky pod grafem.

Kolečkem myši lze graf zvětšit nebo zmenšit. Při zvětšení lze grafem pohybovat ze strany na stranu kliknutím levého tlačítka myši a tažením. Kliknutím na zeleně/červeně označené oblasti grafu se mapa naviguje na vybranou událost.

Součet tankování a úbytku – zobrazuje celkové množství natankovaného/uniklého paliva a počet těchto událostí za zvolené období.

Podrobný přehled o všech čerpáních a úbytcích – Zobrazuje všechna čerpání a úbytky v chronologickém pořadí. Každá událost je označena jako Tankování (a má vedle sebe zelenou šipku směřující vzhůru) nebo Úbytek (a  má vedle sebe červenou šipku směřující dolů). Každá událost je označena přesným datumem a časem. Kliknutím na Tankování/Úbytek v seznamu se mapa automaticky naviguje na přesnou pozici, kde se událost stala a zároveň se graf automaticky aktualizuje na období, kdy se to stalo.

Mapa s podrobnostmi – mapa zobrazí jízdu v období vybraném pro přehled hladiny paliva.  Spolu s jízdou se na mapě zobrazí tankování a úbytky. Uživatel může kliknout na ikonu a zobrazí se další informace.