Panel administracyjny użytkowników sieci

Panel administracyjny użytkowników sieci jest dostępny tylko dla użytkowników z uprawnieniami administratora. Na tym panelu użytkownik widzi wszystkich użytkowników sieci powiązanych z aktualnie używanym kontem. Główna lista użytkowników sieci wyświetla tylko najważniejsze informacje:

  • Nazwa użytkownika sieci;
  • Liczba obiektów widocznych dla tego użytkownika.

Po kliknięciu na użytkownika na liście otworzy się panel z dodatkowymi informacjami, takimi jak:

  • Nazwa użytkownika sieci;
  • Rodzaj użytkownika – Administrator (Administrator) lub Użytkownik (User);
  • Data i godzina utworzenia użytkownika;
  • Adres E-mail przypisany do użytkownika, jeśli został wprowadzony;
  • Numer telefonu, jeśli został wprowadzony;
  • Grupy pojazdów przypisane do użytkownika.

Uwaga
Jeśli do użytkownika nie została przypisana żadna grupa pojazdów, będą dla niego widoczne wszystkie pojazdy.

Użytkownik z uprawnieniami administratora może przypisać grupy pojazdów do istniejącego użytkownika lub anulować ich przypisanie. Aby to zrobić, należy kliknąć symbol „+” w rzędzie grup pojazdów.

Pojawi się nowe okno z listą wszystkich grup pojazdów utworzonych dla tego konta. Aby szybko przeszukiwać grupy, dostępny jest pasek wyszukiwania, który filtruje listę po każdej wprowadzonej literze.

Jeśli grupa jest już przypisana do użytkownika, będzie oznaczona niebieskim znakiem. Aby przypisać więcej grup pojazdów, wystarczy zaznaczyć te grupy, które użytkownik chce przypisać. Aby anulować przypisanie, wystarczy usunąć zaznaczenie. Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć przycisk „Zakończono”, aby je zapisać.

Jeśli użytkownik nie chce zapisywać zmian, musi jedynie nacisnąć przycisk „Anuluj” lub kliknąć gdziekolwiek poza oknem przypisywania.

Tworzenie grup pojazdów jest opisane w menu ogólnym.

Uwaga
Aktualnie użytkownikami sieci zarządza dostawca usług. Aby utworzyć i/lub zmodyfikować nowych/starych użytkowników sieci należy skontaktować się ze wsparciem technicznym dostawcy.