Nastavenie účtu

Nastavenie účtu umožňuje meniť niektoré všeobecné nastavenia, ktoré ovplyvňujú niektoré dáta zobrazovaná v systéme sledovania vozidiel. Možno modifikovať nasledujúce nastavenia:

  • Systém lokalizácia– možné nastaviť podľa krajiny. Rýchle vyhľadanie krajiny uľahčuje vyhľadávací lišta. Vyhľadávanie platí väčšinou pre mapy Google, aby nastavenie zodpovedalo zákonom a pravidlám danej krajiny.
  • Meracie jednotky – užívateľ môže zvoliť metrické alebo anglickej jednotky.
  • Časové pásma – systém automaticky upravuje prijaté dáta podľa nastaveného časového pásma.
  • Pomenovanie súborov z tachografu – umožňuje zvoliť formát názvu súborov (európsky, španielsky alebo francúzsky).

Po vykonaní voľby sa musí stlačte tlačidlo “Uložiť”.