Obmedzenie mobilné aplikácie

Systém sledovania vozidiel podporuje mobilnú verziu s niekoľkými obmedzeniami. Niektoré moduly a funkcie, ktoré vyžadujú vyššie rozlíšenie nie sú v mobilnej verzii dostupné.

Nedostupné funkcie sú nasledovné:

 • Modul upozorňovanie – ale upozorňovanie vo vzťahu k vozidlám sa zobrazí v module prehľad – sekcia upozorňovanie;
 • Modul zostáv;
 • Modul štýlu jazdy;
 • Načítanie tachografu;
 • Analýza podľa súradníc v prehľade histórie;
 • Graf v prehľade spotreby paliva;
 • Editácia upozorňovanie;
 • Tvorba alebo editácia vodičov menu vodičov;
 • Hromadné odosielanie správ v menu komunikácia;
 • Tvorba alebo editácia úloh v menu úloh;
 • Tvorba alebo editácia oblastí v menu užívateľských oblastí.
 • Tvorba či editácia udalostí – aktivácia / de aktivácia udalosťou je možná.

Ostatné dôležité informácie nájdete na stránke “Užívanie systému sledovania vozidiel“.