Naujo įvykio kūrimas

Norėdamas sukurti naują įvykį, vartotojas turi paspausti ant laukelio Naujas įvykis.

Bus atidaromas naujas langas.

Šiame lange vartotojas turi įvesti naujo įvykio parametrus. Galima užpildyti šiuos laukelius:

Įvykio būsena – slankiojanti įvykio būsenos juosta. Gali būti aktyvus arba neaktyvus (apibrėžiama, ar įvykis yra aktyvus ir ar įspėjimas įjungiamas priskyrus transporto priemonę; tai galima pakeisti vėliau)

Įvykio pavadinimas – norimas naujo įvykio pavadinimas

Aprašymas – trumpas įvykio aprašymas, įprastai naudojamas kaip priminimas, kodėl ir kokiu tikslu sukurtas įvykis

Sąlygos

Čia vartotojas gali nustatyti sąlygą, kada turi įvykti įvykis. Galima rinktis iš šių sąlygų:

Geografinė riba – geozonos apibrėžta sąlyga. Ji konfigūruojama pagal šiuos parametrus:

 • Viduje – įspėjimas suaktyvinamas, kai objektas patenka į geozoną
 • Išorėje – įspėjimas suaktyvinamas, kai objektas palieka geozoną
 • Geozona –  geozona, pagal kurią apibrėžiama sąlyga. Gali būti pasirinktos kelios geozonų grupės.

 

Parametrų sąlyga – įvesties būsenos apibrėžta sąlyga. Ji konfigūruojama pagal šiuos parametrus:

 • Įvestis – įvestis parenkama iš išskleidžiamojo sąrašo su standartinėmis įvestimis
 • Lyginimas – apibrėžiama, kokios turi būti įvesties ir reikšmės vertės viena kitos atžvilgiu. Lyginimo variantai yra savaime aiškūs (lygu, daugiau, mažiau ir kt.)
 • Reikšmė – skaitmeninė vertė, kurios reikia sąlygai išpildyti (pavyzdžiui, akumuliatoriaus įtampa žemesnė nei arba lygi 22000 mV)

 

Degimo sąlyga – degimo būsenos apibrėžta sąlyga. Ši sąlyga konfigūruojama tik pagal du parametrus:

 • Degimas įjungtas
 • Degimas išjungtas

 

Greičio sąlyga – greičio apibrėžta sąlyga. Ši sąlyga konfigūruojama pagal du parametrus:

 • Važiavimo greičio riba –  sąlyga išpildoma, jei viršijamas kelio greičio limitas + įvesta paklaidos vertė (pavyzdžiui, kelio greičio limitas yra 60 km/h o paklaida yra 10 km/h, tuomet įvykis suaktyvinamas transporto priemonei judant greičiau nei 70 km/h greičiu);
 • Individualaus greičio riba – sąlyga išpildoma viršijus nustatytą greičio limitą.

 

Laiko ir atstumo sąlyga – per laiko tarpą nukeliauto atstumo apibrėžta sąlyga. Ši sąlyga konfiguruojama pagal šiuos parametrus:

 • Atstumo šaltinis – gali būti virtualus odometras arba virtualus GPS odometras;
 • Laiko tarpas – laiko tarpas, kurį yra matuojamas atstumas;
 • Atstumas – atstumo vertė, kurią pasiekus išpildoma sąlyga. Sąlyga išpildoma, kuomet atstumas, nukeliautas per apibrėžtą laiko tarpą yra didesnis arba mažesnis nei apibrėžta atstumo vertė.

 

Kuro sąlyga – apibrėžta pagal kuro užpylimo ar nupylimo įvykius. Ši sąlyga konfigūruojama pagal šiuos parametrus:

 • Užpylimas
 • Nupylimas

 

Papildoma sąlyga – papildomos sąlygos gali būti pridėtos spustelint mygtuką Pridėti sąlygą, esantį žemiau pirmosios sąlygos.

Prie įvykio bus pridėta papildoma sąlyga ir loginis sąlygų rinkiklis. Vienas įvykis gali turėti iki 5 sąlygų. Sąlygų logika gali būti parenkama iš dviejų variantų:

 • IR – įvykis suaktyvinamas tik tuomet, jei tenkinamos visos sąlygos.
 • ARBA – įvykis suaktyvinamas tuomet, kai tenkinama viena iš sąlygų.

Norėdamas pašalinti sąlygą, vartotojas turi paspausti pašalinimo mygtuką, esantį sąlygos dešinėje.

Kriterijų modelis ir įspėjimai

Kriterijų modelis – šiame laukelyje nurodoma pasirinkta sąlygų logika, kurią išpildžius suaktyvinamas įvykis.

 

Įspėjimo paleidimas – šiame laukelyje nustatoma, kada suaktyvinti įvykio įspėjimą. Yra trys galimi variantai:

 • Pradžioje – įspėjimas bus suaktyvinamas įvykio pradžioje
 • Pabaigoje – įspėjimas bus suaktyvinamas įvykiui baigiantis
 • Abu – įspėjimas bus suaktyvintas įvykio pradžioje ir pabaigoje (pavyzdžiui: vairuotojas įvažiuoja į geozoną, suaktyvinamas įspėjimas, o po kurio laiko, kai vairuotojas palieka geozoną, įspėjimas vėl suaktyvinamas).

 

Įspėjimas  šiame laukelyje nustatomas laikas, kada įvykis gali būti suaktyvinamas. Galimos šios parinktys:

 • Visada – įvykį galima suaktyvinti bet kuriuo metu
 • Nustatytomis dienomis ir valandomis – šiuo atveju vartotojas gali nustatyti, kuriomis dienomis ir valandomis suaktyvinti įvykį

Pranešimų pateikimas

Pateikti pranešimus – sąrašas su variantais, kaip sistema informuos vartotoją apie suaktyvintą įvykį. Galimi šie pranešimų tipai:

 • Sistemos pranešimas – jei pasirenkamas šis tipas, tuomet pranešimai bus matomi tik transporto parko valdymo sistemoje. Yra galimybė pranešimui nustatyti labai svarbų prioritetą. Nustačius aukštą prioritetą ir suaktyvinus įvykį, įspėjimų skydelis atsivers automatiškai bei bus rodoma informacija apie įvykį ir jį suaktyvinusią transporto priemonę. Norėdamas uždaryti įspėjimą, vartotojas turi paspausti “Patvirtinti” mygtuką. Be to, naršyklės skirtuko piktograma pasikeis į varpelį. Pasirinkus labai svarbų su garsiniu įspėjimu prioritetą, pranešimai pateikiami analogiškai kaip esant ir labai svarbiam prioritetui, šiuo atveju suaktyvinus įvyki papildomai suskambės garsinis signalas.
 • El. pranešimas – pasirinkus šį tipą, reikės užpildyti dar kelis konfigūracijos laukelius, skirtus šiam pranešimų tipui. Bus rodomi šie laukeliai:
 • El. pašto adresas – el. pašto adresas (arba adresai), kuriuo bus siunčiamas pranešimas. Norėdamas į šį laukelį įvesti kelis el. pašto adresus, vartotojas turi atskirti juos kableliu. El. paštas bus pažymėtas kaip atskiras objektas, jį galima pašalinti paspaudus kryžiuką jo dešinėje pusėje. Šis laukas yra privalomas.

 

 • SMS – jei pasirenkamas šis pranešimo tipas, SMS žinutės su pranešimais bus siunčiamos įvestu numeriu. Galima įvesti daugiau nei vieną numerį spaudžiant mygtuką Pridėti numerį.

 

Pastaba
Pranešimai turi įtakos tik patiems pranešimams, suaktyvinti įvykiai vis tiek yra registruojami sistemoje ir juos galima peržiūrėti atitinkamuose transporto parko valdymo sistemos skyriuose.

Užpildžius visus laukelius, būtina paspausti mygtuką Kurti, kitu atveju įvykis nebus išsaugotas. Jei vartotojas nenori sukurti įvykio, jis turi paspausti mygtuką Uždaryti, arba kur nors už naujo įvykio kūrimo lango ribų.