Paskyros nustatymai

Paskyros nustatymuose galima keisti keletą bendrųjų nustatymų, kurie turi įtakos kai kuriems duomenims, rodomiems TPVS. Galima keisti šiuos nustatymus:


Paskyra

Paskyros puslapyje galima peržiūrėti savo el. paštą ir pasikeisti slaptažodį.

Norint pasikeisti slaptažodį, spaudžiama Pakeisti slaptažodį nuoroda. Atsidariusiame naujame lange, vartotojas turi įvesti savo seną ir naują slaptažodžius.

 • Esamas slaptažodis – įvesti dabar naudojamą slaptažodį
 • Naujas slaptažodis – įvesti naują slaptažodį. Jis turi skirtis nuo senojo ir atitikti žemiau nurodytus reikalavimus.
 • Iš naujo įrašykite naują slaptažodį – įvesti savo naują slaptažodį iš naujo. Jis turi atitikti prieš tai įvestą naują slaptažodį.

Įvedus visus tris laukus, spaudžiamas Pakeisti slaptažodį mygtukas. Jei įvesta informacija teisinga, pakeitimai slaptažodžiui bus išsaugoti. Paspaudus Uždaryti visi pakeitimai bus atmesti.


Sistemos konfigūracija

 • Sistemos lokalizacija – galima nustatyti pagal šalį. Įdiegiama paieškos juosta, kad būtų galima greičiau surasti šalį. Lokalizacija dažniausiai naudojama „Google“ žemėlapiams, siekiant užtikrinti, kad nustatymai atitiktų pasirinktų šalių įstatymus ir reglamentus. Jei nėra nustatytos šalies, sistema automatiškai gauna lokalizacijos nustatymus iš prisijungusio kompiuterio kaskart prisijungus. Pasirinkus lokalizaciją, automatinis nustatymų gavimas nebevyks.
 • Laiko juostos – vartotojas gali pasirinkti dabartinę laiko juostą. Pasirinkus laiko juostą, sistema automatiškai koreguoja gautus įrašus pagal pasirinktą laiko juosta.
 • Sistemos kalba – vartotojas gali pasirinkti sistemos rodymo kalbą. Sistema automatiškai pakeičia atitinkamą datos formatą pagal pasirinktą kalbą.
 • Matavimo vienetai – čia vartotojas gali pasirinkti, kokiu formatu sistemoje bus pateikiami vienetai. Galima pasirinkti imperinę, metrinę, metrinę su sunaudojimu rodomu km/l arba JAV įprastų matavimo vienetų sistemą.

Atlikus keitimus, būtina paspausti mygtuką Išsaugoti, kitu atveju keitimai bus atmesti vartotojui išėjus iš šio puslapio. Jei vartotojas bando išeiti iš puslapio atlikęs keitimų, bet jų neišsaugojęs, atsiranda langas, pranešantis apie neišsaugotus keitimus.


Žemėlapio nustatymai

Žemėlapio nustatymuose galima keisti kai kuriuos žemėlapio rodinių nustatymus. Galima keisti šiuos nustatymus:

 • Grupuoti transporto priemonės žymeklius – įjungia / išjungia transporto priemonių grupavimą žemėlapyje
 • Transporto priemonės sugrupuotos iki – nustatoma, kokiame priartinimo lygyje transporto priemonės rodomos kaip grupė, kuo mažesnis skaičius, tuo didesnis priartinimo lygis. Šalia nustatymo yra pavyzdinis žemėlapis, kuriuo vadovaujantis galima pasirinkti norimą priartinimo lygį, kuriam esant transporto priemonės bus grupuojamos.
 • Rodyti piktogramą transporto priemonės žymeklyje – įjungia / išjungia transporto priemonės rūšies rodymą žemėlapyje
 • Rodyti pavadinimą transporto priemonės žymeklyje – įjungia / išjungia transporto priemonės pavadinimo rodymą žemėlapyje
 • Sutarti transporto priemonės žymekliai – įjungia / išjungia kompaktiškesnį transporto priemonės žymeklio rodymą žemėlapyje
 • Show geozones markers (Rodyti geozonų žymeklius) – įjungia / išjungia pasirinktų geozonų žymeklių rodymą žemėlapyje

Pastaba
Visi pokyčiai yra matomi pavyzdiniame žemėlapyje, esančiame į kairę nuo nustatymų.

Atlikus keitimus, būtina paspausti Išsaugoti, kitu atveju keitimai bus atmesti vartotojui išėjus iš šio puslapio. Jei vartotojas bando išeiti iš puslapio atlikęs keitimų, bet jų neišsaugojęs, atsiranda langas, pranešantis apie neišsaugotus keitimus.


Adreso nustatymai

Adreso nustatymuose galima nustatyti, kaip sistema atvaizduos adreso informaciją.

Vartotojas gali pasirinkti, kaip transporto priemonės dabartinė vieta atvaizduojama ataskaitose (ilgasis adresas) bei parko būsenos meniu esančiame transporto priemonių sąraše (trumpasis adresas).

Ilgąjį adresą gali sudaryti:

 • Tik adresas – ataskaitose bus rodomas tik transporto priemonės adresas (vieta)
 • Tik geografinės zonos – ataskaitose bus rodomos tik transporto priemonės geozonos. Jei transporto priemonė nebuvo jokioje geozonoje, ilgojo adreso laukelis bus tuščias.
 • Adresas ir geografinės zonos – ataskaitose bus rodomi ir adresai ir geozonos

Ilgojo adreso atvaizdavimo pavyzdys tai pačiai ataskaitai: viršuje atvaizduotas ilgasis adresas tik su adresu, viduryje – tik su geozonomis, apačioje – su adresu ir geozonomis.

Trumpajį adresą gali sudaryti:

 • Tik adresas – transporto priemonių sąraše bus rodomas dabartinis transporto priemonės adresas (vieta)
 • Tik geografinės zonos – transporto priemonių sąraše bus rodomas geozonos, kurioje dabar yra transporto priemonė, pavadinimas. Jei transporto priemonė yra už geozonos ribų, trumpojo adreso laukelis bus tuščias.

Trumpojo adreso atvaizdavimo pavyzdys toms pačioms transporto priemonėms: kairėje atvaizduotas trumpasis adresas tik su geozonomis, dešinėje – tik su adresu.


API raktų nustatymai

API raktų nustatymuose galima sugeneruoti API prieigos raktus, kurie gali būti naudojami integracijai.

Pastaba
API raktų generavimas turi būti įjungtas kiekvienam vartotojui individualiai arba vartotojas neturės prieigos prie nustatymų. Tai aprašyta Vartotojo valdymo skydelyje. Pagal nutylėjimą, prieigą prie nustatymų turi administratoriai.

Vartotojas gali sugeneruoti naują API raktą paspaudęs Naujas API raktas mygtuką, esantį viršutiniame dešiniajame lango kampe. Atsivers Naujas API raktas langas, kuriame vartotojas turi suteikti API raktui pavadinimą. Paspaudus mygtuką Išsaugoti, raktas yra išsaugomas.

Visi vartotojo sugeneruoti API raktai yra pateikiami lentelėje. Paspaudus ant paties rakto, atsiras iššokantysis langas, kuriame bus pateiktas pilnas API raktas. Spustelėjus ant rakto iššokančiajame lange, jis bus nukopijuotas. Raktai gali būti ištrinti paspaudus šiukšliadėžės piktogramą. Atsivers perspėjimo pranešimas, kuriame paspaudus Ištrinti, raktas bus ištrintas.


Tachografo nustatymai

Tachografo nustatymų skiltis leidžia modifikuoti duomenis susijusius su tachografais.

Tachografo bylos pavadinimas – pasirinkite kaip bus generuojami tachografo failų pavadinimai. Galimi šie pasirinkimo variantai:

 • Objekto pavadinimas su laiko periodu
 • Europietiškas
 • Ispaniškas
 • Prancūziškas

Vairuotojai – visų pasirinktų vairuotojų UNKNOWN būsenos bus pakeistos į REST. Šis nustatymas nepaveikia pačio DDD failo. Galite pasirinkti Automatiškai įjungti visiems naujiems vairuotojams, kad šis nustatymas būtų pritaikytas kiekvienam naujam sukurtam vairuotojui.