Komunikácia

Panel komunikácie užívateľovi umožňuje komunikovať s operátorom systému sledovania vozidiel (SSV). Funguje to podľa nasledujúcej logiky. Užívateľ môže písať textové správy a prikladať fotografie a odoslať ich do SSV. SSV správy príjme, roztriedi podľa Klientov a zobrazí je pre klienta s registrovaným užívateľom. To znamená, že operátor je ktokoľvek, kde je aktuálne pripojený do SSV s Klientskymi prihlasovacími údajmi, komunikácia prebieha s touto osobou. Všetky správy sa v systéme ukladajú a môžu byť v prípade potreby prehliadnuť. Komunikačný panel je opísaný v oddiele “menu komunikácia“.

Správy od operátora sú označené bielymi obláčikmi na ľavej strane obrazovky a správy od používateľa sú označené zelenými obláčiky vpravo.

Príloha– Užívateľ môže operátorovi zaslať fotografiu. Musí stlačiť ikonu fotoaparátu vľavo od boxu pre zadanie textu. Otvorí sa nové okno kde užívateľ môže zvoliť či vyfotí novú fotografiu alebo vyberie z galérie (táto možnosť sa môže líšiť v závislosti na ostatných aplikáciách inštalovaných na užívateľskom zariadení).

Poznámka
Maximálna veľkosť prílohy je 10 Mb.

Nové neprečítané správy sú zvýraznené tučne. Sú podporované všetky jazyky. Maximálna úroveň znakov v jednej správe je vysoký. Naraz je možné odoslať až 10 000 znakov. Na odoslanie správy sa stlačí ikona lastovičky umiestnené v spodnej časti obrazovky vpravo. Komunikácia prebieha v reálnom čase (správy sú odosielanie a prijímanie okamžite ak je dostatočné internetové pripojenie).