Główne okno FMS

Po udanym logowaniu na ekranie wyświetli się główne okno systemu zarządzania flotą. Okno posiada dwa główne elementy systemowe i cztery inne narzędzia systemowe służące do szybkiego dostępu:

  1. Mapa i boczny panel nawigacji – opisane w kolejnych rozdziałach;
  2. Pasek wyszukiwania – opisany w sekcji Pasek wyszukiwania;
  3. Link do internetowego podręcznika FMS;
  4. Panel zarządzania użytkownika sieci (Web user management panel) – ta ikona wyświetla się, tylko jeśli zalogowany użytkownik posiada uprawnienia administratora. Jest to opisane tutaj;
  5. Przycisk alertów – wyświetla aktualną liczbę nieprzeczytanych alertów i pozwala użytkownikowi je przeglądać. Opis jest dostępny tutaj.
  6. Narzędzie w postaci rozwijanej listy, pozwalające przejść do „Ustawień konta” (Account settings) opisanych tutaj lub wylogować się z systemu.


Mapa

Mapa jest kluczowym elementem systemu zarządzania flotą. Można tutaj uzyskać bezpośredni dostęp do większości funkcji systemowych. Jest zaprojektowana tak, by pomóc użytkownikowi przeglądać najważniejsze dane na temat całej floty.