Hlavné okno

Po úspešnom prihlásení sa zobrazí hlavné okno s dvoma systémovými komponentmi a štyrmi nástrojmi pre rýchly prístup do systému:

  1. Mapa a navigačný panel – opis je v nasledujúcich kapitolách;
  2. Vyhľadávacie lišta – opis je v oddiele “Vyhľadávací lišta”;
  3. Link na návod na obsluhu;
  4. Panel užívateľa – ikona je viditeľná iba ak je prihlásený používateľ s administrátorskými právami, je to popísané tu;
  5. Tlačidlo oznámenia – zobrazuje počet aktuálne neprečítaných oznámení, popis je k dispozícii tu.
  6. Volič pre nastavenie účtu a odhlásenia zo systému.


Mapa

Mapa je hlavnou súčasťou systému sledovania vozidiel. Odtiaľ je dostupná väčšina funkcií systému. Tu sa zobrazujú podstatné údaje flotily vozidiel.