Hlavní okno

Po úspěšném přihlášení se zobrazí hlavní okno se dvěma  systémovými komponenty a čtyřmi nástroji pro rychlý přístup do systému:

  1. Mapa a navigační panel – popis je v následujících kapitolách;
  2. Vyhledávací lišta – popis je v oddíle “Vyhledávací lišta”;
  3. Link na návod k obsluze;
  4. Panel uživatele – ikona je viditelná pouze je li přihlášen uživatel s administratorskými právy, je to popsáno zde;
  5. Tlačítko oznámení – zobrazuje počet aktuálně nepřečtených oznámení, popis je k dispozici zde.
  6. Volič pro nastavení účtu a odhlášení ze systému.


Mapa

Mapa je hlavní součástí systému sledování vozidel. Odtud je dostupná většina funkcí systému. Zde se zobratuji podstatné údaje flotily vozidel.