Zvláštní podmínky

Některé funkcionality nebo objekty mohou mít zvláštní podmínky nebo omezení použití. V tomto oddíle jsou popsány pouze obecné podmínky, ostatní otázky jsou zobrazeny v příslušných oddílech.


Návěsy

Jsou v systému sledování zobrazeny jako objekty.  Nejsou však pro ně k dispozici všechny funkce. Omezení:

  • Nelze k nim přiřadit řidiče;
  • Nelze k nim přiřadit úkoly a návěsy se nezobrazí ve voliči “nejbližší vozidlo”;
  • Nelze s nimi pracovat v modulu tachografu;
  • Není s nimi možná komunikace;
  • Nelze pro ně aplikovat Styl jízdy.

Ostatní zvláštní podmínky:

  • Návěsy se k vozidlu přiřazují automaticky, jakmile jednotka ve vozidle začne odesílat identifikaci návěsu. Systém konstantně kontroluje, zda je v záznamech přítomna identifikace návěsu;
  • V jednom okamžiku může být k vozidlu připojen pouze jeden návěs. Jakmile je rozpoznáno nové přiřazení, předchozí se zruší;
  • Návěs se od vozidla odpojí, jakmile jsou přijata data s novou souřadnicí bez identifikace návěsu.

Skupiny

Zvláštní podmínky nastávají, když se připojí návěs a vozidlo z různých skupin. Jestliže uživatel vybere pro zobrazení pouze jednu skupinu, kde je viditelný pouze jeden z objektů, ale potom je připojen k druhému, potom se automaticky ve výběru zobrazí obě skupiny. Stejná logika se uplatní při výběru skupiny s objektem, jež má druhý objekt připojený z jiné skupiny. V tom případě budou automaticky vybrány obě skupiny.