Papildomos sąlygos

Kai kurios funkcijos bei objektai gali turėti papildomų sąlygų ar naudojimo apribojimų transporto parko valdymo sistemoje. Šios papildomos sąlygos aprašytos šiame skyriuje. Turėkite omenyje, kad čia aprašytos tik bendrosios sąlygos, darančios įtaką didelei TPVS daliai, mažos svarbos sąlygos aprašytos atitinkamuose skyriuose.


Priekabos

Priekabos neseniai buvo pridėtos prie transporto parko valdymo sistemos. Jos sistemoje traktuojamos kaip objektai, tačiau ne visos funkcijos veikia su priekabomis. Apribojimų sąrašas:

  • Prie priekabos negalima priskirti vairuotojo;
  • Priekabai negalima priskirti užduočių ir priekabos nerodomos artimiausių transporto priemonių sąraše;
  • Negalima pasirinkti priekabų tachografo modulyje;
  • Komunikacija su priekaba yra negalima;
  • Negalima pasirinkti priekabų Eco-Drive apžvalgoje;

Kitos papildomos sąlygos:

  • Priekaba yra automatiškai priskiriama transporto priemonei kuomet sekimo įtaisas transporto priemonėje pradeda priekabos ID siuntimą. Sistema pastoviai tikrina, ar įrašuose yra priekabos ID.
  • Vienai transporto priemonei tuo pačiu metu gali būti priskirta tik viena priekaba. Jei aptinkama naujai priskirta priekaba, prieš tai priskirta priekaba bus atskirta nuo transporto priemonės;
  • Priekaba atskiriama nuo transporto priemonės, kuomet gaunamas duomenų paketas su naujomis koordinatėmis be priekabos ID.

Grupės

Yra papildomų sąlygų, kuomet susiejami priekaba ir transporto priemonė iš skirtingų grupių. Jei vartotojas pasirenka rodyti tik vieną grupę, kurioje matomas tik vienas iš objektų, po priskyrimo abi grupės automatiškai bus rodomos. Analogiškai, pasirenkant grupę su objektu, susietu su objektu iš kitos grupės, abi grupės bus rodomos automatiškai.