Bijzondere voorwaarden

Voor sommige functies of objecten kunnen bijzondere voorwaarden of gebruiksbeperkingen in het vlootbeheersysteem gelden. Deze bijzondere voorwaarden worden op deze bladzijde beschreven. Let wel dat alleen algemene voorwaarden, die een groot deel van de FMS betreffen, worden beschreven, kleinere problemen zullen in de desbetreffende rubrieken worden weergegeven.


Aanhangwagens

Onlangs zijn aanhangwagens toegevoegd aan het vlootbeheersysteem. Zij worden in het systeem weergegeven als objecten. Maar niet alle functionaliteiten zijn beschikbaar voor aanhangwagens. Er wordt een lijst van beperkingen verstrekt:

  • Chauffeurs kunnen niet aan een aanhangwagen worden toegewezen;
  • Taken kunnen niet worden toegewezen aan een aanhangwagen en aanhangwagens zullen niet worden weergegeven in de “dichtstbijzijnde voertuig” selecteur;
  • Aanhangwagens kunnen niet in de tachograafmodule worden geselecteerd;
  • Communicatie met een aanhanger is onmogelijk;
  • Aanhangwagens kunnen niet worden geselecteerd in de sectie Eco rijden;

Andere bijzondere voorwaarden:

  • Aanhangwagens worden automatisch aan een voertuig toegewezen zodra het volgsysteem in het voertuig de ID van de aanhanger begint door te geven. Het systeem controleert voortdurend of er een aanhangwagen-ID in de registers aanwezig is.
  • Er kan slechts één aanhangwagen tegelijk aan één voertuig worden toegewezen. Indien een nieuwe toewijzing wordt herkend, zal de vorige toewijzing worden verwijderd;
  • Een aanhangwagen wordt losgekoppeld van een voertuig, zodra een gegevenspakket is ontvangen met een nieuw coördinaat en zonder de aanhangwagen-ID.

Groepen

Er gelden speciale voorwaarden wanneer een aanhangwagen en een voertuig van verschillende groepen worden gekoppeld. Indien de gebruiker slechts weergave van één groep selecteert, waarbij slechts één van de objecten zichtbaar is, maar die naderhand aan de andere is gehecht, zullen beide groepen automatisch voor weergave worden geselecteerd. Dezelfde logica is van toepassing bij het selecteren van een groep met een object waaraan een ander object uit een andere groep is gekoppeld. In dat geval worden beide groepen automatisch geselecteerd.