Specjalne warunki

Niektóre funkcje lub obiekty podlegają specjalnym warunkom lub ograniczeniom użytkowania w systemie zarządzania flotą. Takie specjalne warunki są opisane na tej stronie. Prosimy pamiętać, że opisane zostaną tylko ogólne warunki w znacznej mierze wpływające na system FMS. Szczegóły są zawarte w odpowiednich sekcjach.

Przyczepy

Przyczepy zostały dodane niedawno do systemu zarządzania flotą. System wyświetla je jako obiekty. Jednak dla przyczep nie wszystkie funkcjonalności są dostępne. Lista ograniczeń jest następująca:

  • Do przyczepy nie można przypisać kierowcy;
  • Do przyczepy nie można przypisać zadań; przyczepy nie będą wyświetlane w narzędziu wyboru „najbliższego pojazdu”;
  • Przyczep nie można wybrać w module tachografu;
  • Nie jest możliwa komunikacja z przyczepą;
  • Przyczep nie można wybrać w sekcji Ekonomicznej jazdy (Eco driving);

Inne warunki specjalne:

  • Przyczepy są automatycznie przypisywane do pojazdu, gdy tylko urządzenie monitorujące w pojeździe zacznie wysyłać identyfikator przyczepy. System stale kontroluje, czy identyfikator przyczepy pojawia się w rekordach.
  • Tylko jedna przyczepa naraz może być przypisana do pojazdu. Jeśli zostanie rozpoznana nowa przypisana przyczepa, poprzednia zostanie usunięta;
  • Przyczepa jest odłączana od pojazdu, gdy system otrzyma pakiet danych z nowymi współrzędnymi bez identyfikatora przyczepy.

Grupy

Połączenia przyczepy i pojazdu z różnych grup podlegają specjalnym warunkom.  Jeśli użytkownik wybierze widok tylko jednej grupy, gdzie widoczny jest tylko jeden z obiektów, lecz później nastąpi połączenie z drugim, obie grupy zostaną automatycznie wybrane do wyświetlania. Ta sama zasada ma zastosowanie w przypadku wyboru obiektu, do którego przyłączony jest obiekt z innej grupy. W takim przypadku obie grupy będą wybierane automatycznie.