Raport stref geograficznych

Raport stref geograficznych– ten rodzaj raportu dotyczy głównie działań na terenie i w okolicy określonych geostref. Geostrefy ustawia się w menu geostref. Najpierw należy wybrać zakres czasu, dla którego zostanie wygenerowany raport.

Zakres dat – aby wybrać datę, należy kliknąć pole „Wybierz okres”. Otworzy się wówczas panel kalendarza. Panel kalendarza jest taki sam w całym systemie FMS. Aby wybrać datę początkową/końcową, wystarczy kliknąć na żądaną datę, a następnie na drugą z nich. Wybrane dni będą zaznaczone kolorem niebieskim. Aktualna data jest zaznaczona niewielkim niebieskim trójkątem w lewym rogu pola wskazującego tę datę. Jeśli zostanie wybrana (zaznaczona) aktualna data, kolor trójkąta zmieni się na biały. Aby wybrać preferowaną datę, należy kliknąć datę początkową lub końcową (kolejność wyboru nie ma znaczenia), po czym kliknąć drugą z nich (końcową/początkową). Potem użytkownik może określić, od której godziny daty początkowej do której godziny daty końcowej ma być wyświetlana historia. Aby zachować zmiany, należy kliknąć przycisk „Zastosuj”. W przeciwnym razie zmiany nie zostaną zapisane.

Minimalny okres czasu to jeden dzień. Aby wybrać jeden dzień, należy kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na żądany dzień, zaznaczając go. Następnie należy wybrać elementy, na podstawie których zostanie wygenerowany raport.

Raport na podstawie  – to ustawienie definiuje główny element raportu. Dostępne są dwie opcje:

 • Kierowcy;
 • Pojazdy.

Dzięki tej funkcji wygenerowany raport będzie wyświetlał informacje (parametry: przejechana trasa, miejsce rozpoczęcia pracy itp.) dla wybranego elementu (kierowcy lub obiekty).  Zatem jeśli zostaną wybrane obiekty, raport będzie wyświetlał informacje dotyczące wybranych obiektów.

Pojazdy/Kierowcy – (w zależności od wyboru w opcji „Raport na podstawie”) ta opcje pozwala wybrać, dla których obiektów/kierowców będzie generowany raport.

W przypadku wyboru opcji Pojazdy, lista będzie także zawierać grupy obiektów. Użytkownik może wybrać całą grupę, zaznaczając pole wyboru przed grupą lub klikając na przycisk „+”, aby rozwinąć grupę i zobaczyć, które obiekty się w niej znajdują. Aby zwinąć grupę, wystarczy kliknąć przycisk „-”. W grupie można wybrać poszczególne obiekty. Należy pamiętać, że w przypadku wyboru obiektu znajdującego się w kilku grupach będzie on zaznaczony w każdej grupie, jak pokazano na ilustracji poniżej. W przypadku wyboru całej grupy pole wyboru będzie miało kolor niebieski z białym symbolem zaznaczenia. W przypadku wyboru części grupy w polu wyboru pojawi się niebieski kwadrat (jak pokazano na ilustracji poniżej). Użytkownik może też skorzystać z wyszukiwarki, aby szybko przeszukać duże listy obiektów i grup.

W przypadku wyboru opcji Kierowcy, na liście będą wyświetlani tylko kierowcy, bez pól wyboru. Tutaj wystarczy jedynie klikać na poszczególnych kierowców na liście, aby dodawać ich do raportu. Lista aktualizuje się automatycznie po wpisaniu każdej litery w pasku wyszukiwania.

Po zaznaczeniu obiektów lub kierowców użytkownik musi wybrać sposób grupowania raportów.

Grupuj według  – pozwala określić, według czego raporty będą grupowane; dla tego raportu dostępne są następujące opcje:

 • Kierowca;
 • Strefa geograficzna;
 • Obiekt.

Następnie należy skonfigurować listę kolumn. Ten raport domyślnie będzie zawierał następujące parametry:

 • Czas rozpoczęcia – data i godzina, kiedy kierowca/samochód pojawił się na terenie predefiniowanej geostrefy. Ten parametr jest obowiązkowy;
 • Czas wyjścia  – data i godzina, kiedy kierowca/samochód opuścił predefiniowana geostrefę. Ten parametr jest obowiązkowy;
 • Nazwa strefy geograficznej – nazwa danej geostrefy;

Inne opcjonalne parametry, które można wybrać na liście kolumn:

 • Średnie zużycie paliwa – średnie zużycie paliwa na terenie geostrefy;
 • DIN X (gdzie X = 1~4) Czas pracy – wyświetli czas pracy dla pojazdu (jeśli zapłon został ustawiony na wybrany DIN 1~4);
 • Imię kierowcy – nazwisko kierowcy;
 • Czas jazdy – czas, kiedy włączony był zapłon;
 • Połoźenie końcowe – adres miejsca, gdzie kierowca/obiekt opuścił geostrefę;
 • Połoźenie początkowe – adres miejsca, gdzie kierowca/obiekt pojawił się na terenie geostrefy;
 • Zużycie paliwa – paliwo w litrach zużyte na terenie geostrefy;
 • Przebieg na początku – przebieg w chwili pojawienia się na terenie geostrefy;
 • Przebieg na końcu– przebieg w chwili opuszczenia geostrefy;
 • Przebieg przeniesiony – całkowity przebieg przejechany na terenie geostrefy w ciągu dnia;
 • Czas wyzyty – całkowity czas spędzony w geostrefie w ciągu dnia.

Po wybraniu parametrów w kolumnach należy wybrać geostrefy, dla których zostanie wygenerowany raport. W efekcie tyko zdarzenia dotyczące wybranych geostref zostaną zawarte w raporcie. Wybór jest taki sam jak w przypadku kierowców/obiektów.

Po wybraniu geostref do raportu, użytkownik może wybrać dodatkowe ustawienie.

 • Skrocóna wersja raportu – opcja domyślnie wyłączona. Włączenie tej opcji spowoduje połączenie wszystkich danych z określonej geostrefy dotyczących obiektu/kierowcy w jedno podsumowanie i tabelę z informacjami szczegółowymi, zamiast oddzielnych tabel dotyczących każdego dnia wybranego w ustawieniach raportu. Włączenie tej opcji pozwoli też na włączenie opcji „Podsumowanie raportu” (Report summary).
 • Pokaź raport podsumowujący– opcja domyślnie włączona; pozwala dołączyć do raportu sekcję podsumowującą. To podsumuje wszystkie informacje w raporcie z uwzględnieniem poprzednio wybranych kolumn w podsumowaniu.

Aby dokończyć i wygenerować raport, należy kliknąć przycisk „Generuj”. Aby anulować tworzenie raportu, należy nacisnąć przycisk „Anuluj” lub kliknąć gdziekolwiek poza oknem generowania nowego raportu.